Blog

Rozliczanie dotacji unijnych – jakie mogą być konsekwencje za błędy w rozliczeniach?

18.10.2019
Dotacje unijne

Dotacje unijne to to jeden ze sposobów pozyskania dodatkowych środków, kiedy chcemy otworzyć lub rozwinąć swoją firmę, a także przeprowadzić wybraną inwestycję.

Dofinansowanie sięgające nawet kilkudziesięciu procent często jest bezzwrotne, wymaga jednak spełnienia określonych zasad. Jeśli nie dostosujemy się do zapisów umowy, może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje.

Najczęstsze błędy w rozliczaniu dotacji unijnych

Rozliczenie dotacji unijnych jest procesem dosyć skomplikowanym. Łatwo tu o popełnienie błędu, który może nieść ze sobą wskazane w prawie sankcje. Wśród pomyłek przy rozliczaniu dofinansowania najczęściej powtarza się kilka uchybień, których warto się wystrzegać, by uniknąć ewentualnych kar.

Do często powielanych przewinień osób odpowiedzialnych za rozliczanie dotacji należą m.in. mylenie możliwego do odliczenia podatku VAT z wydatkiem kwalifikowanym, podwójne finansowanie tych samych kosztów, braki w dokumentacji księgowej projektu czy wykorzystanie nieprawidłowych kodów księgowych. Istotne jest również przestrzeganie ustalonych terminów.

Konsekwencje za błędy w rozliczeniach dotacji unijnych

Wykryte i udowodnione błędy w rozliczeniu dotacji grożą określonymi konsekwencjami. Do najłagodniejszych kar należy nagana i upomnienie. Najczęstszym skutkiem błędów jest jednak utrata całości bądź części dotacji.

W momencie wykrycia nieprawidłowości może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie, zobowiązując nas do zwrotu środków wraz z odsetkami. Zostaniemy wykluczeni z prawa do otrzymywania dotacji, a nierzadko otrzymamy także zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Dotkliwą konsekwencją może być również kara grzywny z tytułu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia karno-skarbowego. W skrajnych sytuacjach nieuczciwym beneficjentom grozi nawet kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Rozliczając unijne dotacje, warto skorzystać z księgowości dla firm. Zatrudnieni w biurze rachunkowym specjaliści z łatwością poradzą sobie z wypełnieniem niezbędnych formalności, chroniąc nas przed dotkliwymi konsekwencjami ewentualnych błędów.

Choć unijne dofinansowanie znacząco ułatwia start i rozwój biznesu, nie wolno zapominać o narzuconych w umowie obostrzeniach. Niedostosowanie się do zasad grozi określonymi sankcjami, które nierzadko zobowiązują nas do zwrotu całości lub części dotacji.