Specjalizacje

Kadry i płace dla dużych firm

Stale podnosząc efektywność procesów oraz inwestując w rozwiązania IT odpowiadamy na oczekiwanie bezbłędnej, szybkiej i skutecznej obsługi. Obsługi, która jest samodzielna i komplementarna do zadań wewnętrznych naszych Klientów. W oparciu o te założenia przygotowaliśmy ofertę dla dużych przedsiębiorstw.

Duże przedsiębiorstwa są to podmioty, które mają za sobą długą, często pełną wyzwań ścieżkę rozwoju. Finalnie podmioty te dopracowały się zaawansowanych i unikatowych, specyficznych (również branżowych) wymagań dotyczących procesów oraz schematów zarządzania kadrami i płacami (polityki, procedur, uprawnień, przypisywania ról). Odzwierciedlają one jak na co dzień stawiać czoła takim wyzwaniom jak rekrutacja – rozwój / rotacja, programy MBOs, planowanie budżetowe, integracja, szkolenia, ścieżki kariery etc.. Często w tego typu przedsiębiorstwach skala bieżących zadań i obowiązków jest tak duża, że administracja kadrowanaliczanie wynagrodzeń przestaje być kluczowym obszarem pracy dla zespołów kadrowych.

W MDDP Outsourcing od lat odpowiadamy na potrzeby dużych Klientów, wspierając ich w obsłudze płacowej i kadrowej, realizując przekazane nam indywidualne standardy lub specyfikację poszczególnych procesów. Każdemu Klientowi oferujemy spersonalizowane podejście, adekwatne do stopnia potrzeb oraz integracji i rozwoju systemów aplikacyjnych.

Klientom, którzy przez lata wdrażali i doskonalili specjalistyczne i wzajemnie zintegrowane rozwiązania i systemy IT (ERP, workflow, portale, kafeterie, systemy ewidencji czasu pracy) ofertujemy pracę w ich środowisku informatycznym.

Nasza współpraca z Klientami może opierać się także na modelu mieszanym, którego główna część usługi realizowana jest przy użyciu systemów wykorzystywanych i udostępnianych przez MDDP Outsourcing (np. system kadrowo – płacowy, portal pracowniczy). Natomiast do pozostałych zadań pracujemy przy użyciu systemów Klienta (np. pracując we wspominanych wcześniej systemach typu kafeteria, czy systemy benefitowe).

Dla tych dużych firm, które zdecydują się korzystać z naszych systemów oferujemy wszystkie lub wybrane elementy naszego pakietu Kadry online:

 • Pracownikom HR Klientom nadajemy dostęp do poglądu wszystkich danych i funkcjonalności umożliwiającej generowanie raportu
 • Jeżeli preferowany przez naszych Klientów model współpracy zakłada samodzielne wykonywanie przez nich zadań kadrowych, a nam powierzenie zadań płacowych, w takim przypadku przygotowujemy system do wykonywania zadań i operacji kadrowych przez pracowników Klienta, bezpośrednio naszym systemie
 • Nasi Klienci mogą również zdalnie i na bieżąco korzystać z akt osobowych w postaci elektronicznej, z tzw. e-teczki.. W trybie 24/7 z dowolnej lokalizacji można wyszukiwać na podstawie wielu kryteriów (w tym metadanych), przeglądać, drukować, generować do PDF zawartość wybranej teczki. Dostępne są różne widoki do przeglądania: tabelaryczny dla zwolenników arkuszy kalkulacyjnych i drzewiasty dla preferujących tradycyjny układ teczek
 • Kadry i Płace online to również możliwość elektronicznego składania i akceptowania wniosków urlopowych. W ten sposób eliminujemy obieg dokumentów papierowych, skracamy czas akceptacji wniosku urlopowego, przyspieszamy udzielanie informacji (każdy z pracowników ma dostęp do swoich sald urlopów, a każdy przełożony na bieżąco może śledzić wykorzystanie urlopów swoich podwładnych).
 • W ramach pakietu Kadry i płace online udostępniamy również portal pracowniczy. Każdy z pracowników poprzez jego funkcjonalność może składać wspomniane wyżej wnioski urlopowe, przeglądać swoje dane, otrzymywać dokumenty PIT czy tzw. „paski płacowe”. Dzięki temu minimalizujmy czas pracy poświęcany na obsługę administracyjną pracowników i jednocześnie zwiększamy ich komfort na załatwianie własnych spraw kadrowych.

Dla dużych firm dobór modelu współpracy i zestawu systemów aplikacyjnych jest kluczowy. Jednak do pełnego zaspokojenia potrzeb Klientów (zależnie od wybranego modelu współpracy) zapewniamy szeroki zakres dodatkowego wsparcia rozwiązań tak fundamentalnych z punktu widzenia dużej firmy jak i uzupełniających – ułatwiających codzienną współpracę. Co za tym idzie:

 • Oferujemy obsługę płacową i kadrową w pełnym zakresie
 • Obsługujemy obcokrajowców
 • Obsługujemy wszystkie lub wybrane procesy
 • Posiadamy ofertę dla wszystkich branż
 • Samodzielnie pobieramy dane z systemów Klienta (np. kafeteria, portale)
 • Sami konsolidujemy dane z wielu źródeł – nie wymagamy przygotowywania jednego zbiorczego pliku  z danymi do miesięcznego naliczenia
 • Przygotowujemy gotowe pliki do bezpośredniego zaksięgowania listy płac w systemie Klienta
 • Oferujemy bezpieczne kanały wymiany danych i dokumentów, ale bez konieczności stosowania narzuconych systemów do komunikacji
 • Obsługujemy wiele modeli przygotowywania przelewów z wynagrodzeniami dla pracowników
 • Wykorzystujemy automaty do powiadamia Klientów np. o dokumentach tracących ważność
 • Stosujemy elementy kontroli procesów do zapewnienia jakości świadczonych usług
 • Przeprowadzimy z możliwie najmniejszym zaangażowaniem Klienta migrację danych do naszego systemu kadrowo – płacowego (w przypadku usługi z wykorzystaniem systemów MDDP)

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz