Specjalizacje

Kadry i płace dla firm o profilu produkcyjnym

Sprawy kadrowe w produkcji tylko na pozór są drugoplanowe. Odpowiedzialny zarząd firmy musi reagować na nieplanowane sytuacje i podejmować działania chroniące biznes, a także planować wzrost. Ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe wymusza zarówno podejmowanie decyzji taktycznych (z dnia na dzień) jak i strategicznych, rozwiązujących potencjalne problemy w dłuższym horyzoncie czasu. Aby, utrzymać odpowiedni poziom zamówień czy zapewnić ciągłość dostaw mimo falujących kursów walut oraz ograniczeń w logistyce, kluczowe jest zapewnienie ciągłości obsady stanowisk pracy.

Od lat współpracujemy z partnerami z działów HR, którzy na co dzień mierzą się z zapewnieniem stabilności zatrudnienia. Wspólnie planujemy konsekwencje ich decyzji, takie jak:

 • gotowość do masowego zatrudniania pracowników w wyniku transferowanych z agencji pracy tymczasowejna umowy o pracę
 • naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS (i innych obciążeń i naliczeń) w przypadku zatrudniania pracowników w tym również obcokrajowców nie tylko z krajów sąsiedzkich, ale i z całego świata,
 • doradztwo, naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS dla wynagrodzeń wyrażonych w walutach lub w wartości netto w przypadku zatrudniania na zasadach krótko i długoterminowych transferów ekspertów-obcokrajowców w ramach korporacji,
 • naliczanie wynagrodzeń stosownie do różnych form zatrudnienia i ich rozliczania: kontrakty, umowy o prace, umowy zlecenia, stawki miesięczne i godzinowe.
 • rozliczanie dodatków do wynagrodzenia stosownie do przyjętej organizacji pracy np. w trybie zmianowym lub w ruchu ciągłym (brygadówka)
 • wyplata nadgodzin w wyniku harmonogramowania i rozliczania czasu pracy,
 • rozliczanie dodatków motywacyjnych: niepalenie, wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz świadczenia pozapłacowe, takie jak opieka medyczna, karty sportowe, itp.
 • rozliczanie premii, dodatków (np. do pracy w święta czy weekendy, mieszkaniowych, dojazdów)

Posiadając doświadczenia we współpracy z kontrahentami z branży takich jak: spożywcza, drzewna, farmaceutyczna czy budowlana doskonale rozumiemy, że wyzwania kadrowe i płacowe przedsiębiorstwa produkcyjnego i zakładu przemysłowego różnią się od tych, spotykanych np. w branży usługowej, czy firmach z sektora finansowego. W zakładach produkcyjnych wyjątkowe znaczenie ma obsługa procesów, w których spotykają się zadania kadrowe z produkcyjnymi np. monitorowanie dostępnej liczby pracowników na dany dzień i współpraca z menedżerami produkcyjnymi nad aktualizacją bieżących harmonogramów pracy.

Oprócz kompleksowej obsługi kadrowejpłacowej, przedsiębiorstwom produkcyjnym w MDDP Outsourcing oferujemy również:

 • doradztwo podatkowe
 • dostarczanie systemów HR w chmurze (Kadry i płace on-line) łącznie z funkcjonalnością do harmonogramowania pracy i portalem pracownika
 • raportowanie kosztów pracy, w tym również do celów budżetowania
 • systemy do budżetowania kosztów pracy
 • obsługę księgową dla firm produkcyjnych

Fundamentalne znaczenie ma również poziom integracji systemów aplikacyjnych wśród naszych Klientów. Firmy produkcyjne często dokonały już inwestycji we wdrożenie systemów typu ERP, które pokrywają swoimi funkcjonalnościami zadania produkcyjne, księgowe, sprzedażowe i kadrowe itd. Często są też one zintegrowane ze specjalistycznymi systemami do harmonogramowania czasu pracy, RCP i portalami dla pracowników, łącznie z tzw. kioskami przy halach produkcyjnych.

Dlatego, w ofercie MDDP Outsourcing przygotowaliśmy różne modele obsługi naszych Klientów:

 • praca w środowisku Klienta (na systemach Klienta), dzięki której unika się dezintegracji systemów (lub budowania kolejnych interfejsów), a potencjalnie uzupełnia je poprzez o rozwiązania dziedzinowe np. e-teczka. Portal pracowniczy.
 • wykorzystanie zoptymalizowanych rozwiązań MDDP Outsourcing w oparciu o systemy:, enova365, FlexiHRM, Microsoft Sharepoint.

Dostęp do danych i systemów online

Każdy z naszych Klientów może korzystać ze zdalnego dostępu do oferowanego przez nas oprogramowania, dzięki naszemu pakietowi Kadry i płace online.

Korzyści i możliwości systemu Kadry i płace Online:

 • Udostępniamy system HR. Pracownikom HR Klientów nadajemy dostęp do poglądu wszystkich danych i funkcjonalności umożliwiającej generowanie raportu. Jeżeli preferowany przez naszych Klientów model współpracy zakłada samodzielne wykonywanie przez nich zadań kadrowych, a nam powierzenie zadań płacowych, w takim przypadku przygotowujemy system do wykonywania zadań i operacji kadrowych przez pracowników Klienta, bezpośrednio naszym systemie.
 • Nasi Klienci mogą także zdalnie i na bieżąco korzystać z akt osobowych w postaci elektronicznej, z tzw. e-teczki. W trybie 24/7 z dowolnej lokalizacji można wyszukiwać na podstawie wielu kryteriów (w tym metadanych), przeglądać, drukować, generować do PDF zawartość wybranej teczki. Dostępne są różne widoki do przeglądania: tabelaryczny dla zwolenników arkuszy kalkulacyjnych i drzewiasty dla preferujących tradycyjny układ teczek
 • Kadry i Płace online to również możliwość elektronicznego składania i akceptowania wniosków urlopowych. W ten sposób eliminujemy obieg dokumentów papierowych, skracamy czas akceptacji wniosku urlopowego, przyspieszamy udzielanie informacji (każdy z pracowników ma dostęp do swoich sald urlopów, a każdy przełożony na bieżąco może śledzić wykorzystanie urlopów swoich podwładnych).
 • W ramach pakietu Kadry i płace online udostępniamy również portal pracowniczy. Każdy z pracowników poprzez jego funkcjonalność może składać wspomniane wyżej wnioski urlopowe, przeglądać swoje dane, otrzymywać dokumenty PIT czy tzw. „paski płacowe”. Dzięki temu minimalizujmy czas pracy poświęcany na obsługę administracyjną pracowników i jednocześnie zwiększamy ich komfort na załatwianie własnych spraw kadrowych.

Korzyści z outsourcingu kadr i płac w firmie produkcyjnej

W czasie kiedy zespoły HR zmagają się z trudnym rynkiem pracy, outsourcing może być dobrym rozwiązaniem na ustabilizowanie zagadnień związanych z naliczeniem wynagrodzeń i administracją kadrową. Korzystając z outsourcingu, pracownicy działów HR mogą uwolnić czas konieczny do zajmowania się sprawami kadrowymi o fundamentalnym dla ich firm znaczeniu. Niezależnie od specyfiki produkcji, MDDP Outsourcing świadczy usługi w wysokim reżimie czasowym oraz przestrzegając wysokich standardów jakościowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z ekspertami z obszaru kadr i płac w obu naszych biurach – w Warszawie i w Katowicach.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz