Specjalizacje

Kadry i płace dla średnich firm

Outsourcing poszczególnych procesów, niezmiennie jest dla jednych firm koniecznością, a dla innych przemyślaną możliwością realizowania konkretnych potrzeb biznesowych, takich obsługa spraw kadrowych i płacowych.

Nie inaczej jest w przypadku średnich przedsiębiorstw. Uogólniając- średnie przedsiębiorstwo to takie, który zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro. Jest to jedynie sposób na prowadzenie klasyfikacji statystycznej, niejedna tzw. średnia wielkości firma w potocznym rozumieniu może zostać uznana jako duża.

Średnie firmy, to podmioty często ze zbudowaną, wewnętrzną kulturą organizacyjną obejmującą złożoność zadań, wymagań oraz potrzeb, wdrażających wiele nowoczesnych praktyk również w zakresie obsługi i zarządzania personelem. Podchodzą z bardzo dużą uwagą do kompleksowej obsługi procesów kadrowych (można użyć aktualnych obecnie pojęć jak „podejście holistyczne” lub „HR 365”), oczekują większego wsparcia aplikacyjnego – zarówno dla zespołu HR jak i pracowników (Kadry on-line), wprowadzają rozwiązania pozafinansowe zwiększające satysfakcję pracowników („wellness”, „happiness”), skupiają się na zindywidualizowanym podejściu do pracowników (zamiast podejścia typu „one size fits all”).

Dlatego w przypadku średnich firm, decydując się na outsourcing, nie ma już miejsca ani czasu na eksperymenty, nie ma miejsca na powierzenie spraw kadrowych dostawcom przypadkowym. MDDP Outsourcing od lat sprawdza się w obszarze outsourcingu usług kadrowo- płacowych dla różnorodnego portfela spółek i może wykazać się doświadczeniem w obsłudze:

 • wielu podmiotów zarówno średnich wielkości, jak i bardzo dużych firm
 • podmiotów z szerokiego zakresu branż
 • holdingów i kapitałowych grup podmiotów
 • podmiotów różnych rodzajów (czyli prowadzenie kadr i płac dla spółki akcyjnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością itd.)
 • podmiotów z kapitałem zagranicznym lub właścicielem spoza Polski

W MDDP Outsourcing nieustannie utrzymujemy wymagany poziom kompetencji odzwierciedlający wprowadzane nowe przepisy, zyskujemy znajomość procesów w różnych przedsiębiorstwach, stosujemy procedury kontrolne. Dzięki temu nasz potencjał oraz oferta są adekwatne do wielkości średnich przedsiębiorstw, które w otrzymają po naszej stronie pełen wachlarz usług kadrowych i płacowych oraz uzupełniając kadry i płace znacznie szerszy pakiet usług komplementarnych, takich jak:

 • kompleksowe usługi księgowe w oparciu o system MDDP Outsourcing lub system Klienta
 • doradztwo podatkowe
 • raportowanie do udziałowców, wspólników, inwestorów
 • dostępy do nowoczesnych systemów jak elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne akta osobowe i wiele innych – gotowych do udostępnienia bez długich wdrożeń, oraz co ważne – skalowalnych.

Od wielu lat obsługujemy setki przedsiębiorstw, w tym firmy notowane na GPW, podmioty raportujące do międzynarodowych grup. Dzięki temu wypracowaliśmy procedury, wdrożyliśmy najlepsze praktyki, rozwiązania aplikacyjne (systemy), elementy kontroli procesów, kanały komunikacji, które stawiamy do dyspozycji naszych Klientów. Ponieważ zlecane nam do obsługi przez duże organizacje wymagające sprawy kadrowe i płacowe są dla nas codziennością, z tym większą pewnością jesteśmy w stanie zapewnić konieczne wsparcie średnim firmom. Dysponując odpowiednimi zasobami (zespół i infrastruktura techniczna), jesteśmy już teraz gotowi na wzrost i rozwój naszych Klientów.

Dostęp do danych i systemów online

Każdy z naszych Klientów może korzystać ze zdalnego dostępu do oferowanego przez nas oprogramowania, dzięki naszemu pakietowi Kadry i płace online:

 • Pracownikom HR Klientom nadajemy dostęp do poglądu wszystkich danych i funkcjonalności umożliwiającej generowanie raportu
 • Jeżeli preferowany przez naszych Klientów model współpracy zakłada samodzielne wykonywanie przez nich zadań kadrowych, a nam powierzenie zadań płacowych, w takim przypadku przygotowujemy system do wykonywania zadań i operacji kadrowych przez pracowników Klienta, bezpośrednio naszym systemie
 • Nasi Klienci mogą również zdalnie i na bieżąco korzystać z akt osobowych w postaci elektronicznej, z tzw. e-teczki. W trybie 24/7 z dowolnej lokalizacji można wyszukiwać na podstawie wielu kryteriów (w tym metadanych), przeglądać, drukować, generować do PDF zawartość wybranej teczki. Dostępne są różne widoki do przeglądania: tabelaryczny dla zwolenników arkuszy kalkulacyjnych i drzewiasty dla preferujących tradycyjny układ teczek
 • Kadry i Płace online to również możliwość elektronicznego składania i akceptowania wniosków urlopowych. W ten sposób eliminujemy obieg dokumentów papierowych, skracamy czas akceptacji wniosku urlopowego, przyspieszamy udzielanie informacji (każdy z pracowników ma dostęp do swoich sald urlopów, a każdy przełożony na bieżąco może śledzić wykorzystanie urlopów swoich podwładnych).
 • W ramach pakietu Kadry i płace online udostępniamy również portal pracowniczy. Każdy z pracowników poprzez jego funkcjonalność może składać wspomniane wyżej wnioski urlopowe, przeglądać swoje dane, otrzymywać dokumenty PIT czy tzw. „paski płacowe”. Dzięki temu minimalizujmy czas pracy poświęcany na obsługę administracyjną pracowników i jednocześnie zwiększamy ich komfort na załatwianie własnych spraw kadrowych.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz