Blog

Split payment - zmiany od 1 listopada 2019

05.11.2019
Audyt e-sprawozdania finansowego

Od 1 listopada weszły w życie zmiany w zakresie split payment oraz towarów i usług, które do tej pory objęte były odwrotnym obciążeniem oraz odpowiedzialnością solidarną i są dokonywane pomiędzy podatnikami VAT.

Obowiązkowy split payment będzie teraz stosowany w przypadku faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty i w których wykazano transakcje wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Chodzi m.in. o:

 • paliwa,
 • stal i wyroby stalowe,
 • złom i odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto i srebro) i nieszlachetne,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowalne,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • aparaty fotograficzne,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. W transakcjach takich nabywca będzie mógł jednak dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności. Zapłata z uwzględnieniem split payment będzie możliwa jedynie w polskich złotych.

W przypadku gdy faktura uwzględnia zarówno pozycje z zał. 15 i inne, będzie musiała zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, ale zapłata z uwzględnieniem split payment dotyczyć będzie tylko pozycji wymienionych w zał. 15. Nie ma jednak przeszkód by całą fakturę zapłacić z uwzględnieniem split payment.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności – nowe wymogi

Ustawa wprowadza wymóg zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności. Obowiązek zamieszczania informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT i opiewające na kwotę powyżej 15 tys brutto.

Wprowadzone zostanie ponadto ułatwienie zarówno w modelu dobrowolnego, jak i obowiązkowego stosowania MPP. Polega ono na możliwości opłacania z rachunku VAT, poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur od kontrahentów, również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS.

Obowiązkowy split payment, jak każda nowa zmiana pociąga za sobą konsekwencje finansowe w przypadku nie wywiązywania się z tych obowiązków. Została wprowadzona sankcja w wysokości 30% kwoty Vat wykazanej na fakturze w przypadku gdy:

 • Faktura nie będzie zawierała adnotacji „mechanizm podzielonej płatności)

lub

 • Nabywca otrzymując taką fakturę dokonał zapłaty z pominięciem split payment.
Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu Podatkowego w MDDP Outsourcing w Warszawie