O nas

Agnieszka Tyczyńska-Osińska

Dyrektor Księgowości w MDDP Outsourcing

W MDDP Outsourcing od 2014 roku nadzoruję zespoły księgowe w biurze w Katowicach oraz część zespołów księgowych w biurze w Warszawie. 25 letnie doświadczenie w finansach i księgowości oraz audycie na różnych stanowiskach – Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, biegły rewident, dyrektor działu audytu. Ukończone studia magisterskie na kierunku Finanse i Księgowość na SGH oraz studia doktoranckie na tej samej uczelni. Tytuł biegłego rewidenta oraz członek ACCA. Znajomość wielu programów księgowych (SAP, Simple, Raks, Symfonia, Prestiż, Exact, Enova, CDN Optima etc.)

Odnośnie realizowanych projektów jest to głównie nadzór nad wykonywaniem prac przez podległe mi zespoły, a także wdrożenia nowych klientów.

W pracy ważna jest dla mnie możliwość ciągłego rozwoju oraz możliwość współpracy z klientami z różnych krajów i branż.