Termin na złożenie PIT za 2022 rok upływa 2 maja!
Blog

Termin na złożenie PIT za 2022 rok upływa 2 maja!

17.02.2023
Ujęcie podatkowe niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych

W tym roku ostateczny termin na złożenie rocznej deklaracji PIT za poprzedni rok upływa 2 maja. Dla większości osób składanie zeznań podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych kojarzy się z datą 30 kwietnia, jednakże aktualnie termin ten wypada w niedzielę, stąd też podatnicy mają wydłużony czas na rozliczenie się z podatku. Wyjątek stanowi PIT-16A, który należy złożyć do 28 lutego 2023 roku (deklaracja ta obejmuje osoby, które rozliczają się według karty podatkowej).

Pamiętajmy jednak aby nie czekać do ostatniego dnia. Istnieją bowiem zalety wcześniejszego rozliczenia się. W przypadku nadpłaty podatku – im szybciej złożymy deklarację, tym wcześniej otrzymamy zwrot. Natomiast jeśli istnieje konieczność zapłaty podatku to złożenie zeznania i uiszczenie niedopłaty pozwoli nam na uniknięcie konsekwencji karno-skarbowych a także konieczności płacenia odsetek.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZWROT NADPŁATY PODATKU

Rozliczenie roczne za 2022 rok można złożyć na trzy sposoby:

  • online
  • wysyłając pocztą
  • osobiście w urzędzie skarbowym

Nie mniej jednak czas oczekiwania na zwrot podatku uzależniony jest od sposobu złożenia PIT. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy. Natomiast podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w momencie złożenia zeznania drogą elektroniczną.

Do 2 maja 2023 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze „Twój e-PIT”. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Aczkolwiek w przypadku nadpłaty podatku termin oczekiwania na zwrot wynosi 3 miesiące licząc od 2 maja 2023 r., czyli do 3 sierpnia 2023 r.

Warto również wiedzieć, że w zeszłym roku ruszyła usługa KAS polegająca na automatycznym zwrocie nadpłaty z PIT-37 jeśli kwota zwrotu nie przekracza 5 tys. zł., a zeznanie złożono przez usługę „Twój e-PIT”. Dzięki systemowi AUTO ZWROT obsługa prawidłowych dokumentów przebiega bez udziału pracowników urzędu skarbowego – co przyczynia się do skróconego czasu obsługi deklaracji i przyspiesza zwrot podatku.

TERMIN PŁATNOŚCI NIEDOPŁATY PODATKU

W momencie kiedy złożyliśmy swój PIT przed upływem ustawowego terminu i wystąpiła niedopłata podatku, co do zasady powinniśmy dokonać również płatności zobowiązania. W przypadku PIT-28 termin zapłaty podatku za 2022 rok upływa 28 lutego 2023 r. (nie jest on tożsamy z terminem złożenia deklaracji). Natomiast zobowiązania wynikające z deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38PIT-39 należy uregulować najpóźniej do 2 maja 2023 roku. Wpłaty należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze „Twój e-PIT”, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty. Pomimo to warto zalogować się do „Twój e-PIT” i upewnić się czy wystąpiła niedopłata podatku. W usłudze tej wskazany jest również mikrorachunek, tak by podatnik mógł wygodnie dokonać płatności online.

Źródło:
https://www.gov.pl/
https://www.podatki.gov.pl/