Blog

Tygodniowy przegląd prasy dla kadr i płac

13.03.2020
Audyt e-sprawozdania finansowego

W tym tygodniu przegląd prasy rozpoczynamy od artykułu, w którym wypowiedziała się Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Payroll Manager w MDDP Outsourcing.

Nasza ekspertka udzieliła komentarza Paulinie Szewioła z „Dziennika Gazeta Prawna” w artykule „Adwokat ma prawo skorzystać z małego ZUS plus”. Jak wskazuje tytuł, tekst dotyczył osób, które świadczą usługi prawnicze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i ich prawa do opłacania tzw. małego ZUS.

Co jeszcze w tematyce kadr i płac miał do zaproponowania „Dziennik Gazeta Prawna”? W poniedziałek Łukasz Guza – w tekście pt. „Urlop na start-up na żądanie” – napisał, że w czasie półrocznej przerwy od pracy na rozkręcanie własnego biznesu zatrudniony będzie chroniony przed zwolnieniem. Tylko wyjątkowo firma będzie mogła odmówić takiego wolnego. Tak wynikało z założeń przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, które w poniedziałek było konsultowane z partnerami społecznymi.

Z kolei w środę został opublikowany tekst Doroty Beker „Kiedy dieta staje się wynagrodzeniem”. Jak podaje autorka, w uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do zaliczenia kwot wypłaconych tytułem diet na poczet podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne – stwierdził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W artykule opisano sytuację spółki, która wysyłała swoich pracowników do wykonywania zadań na terenie Niemiec, Belgii, Szwajcarii i Holandii. Pracownikom każdorazowo wypłacane były diety. ZUS uznał, że stanowiły one w rzeczywistości wynagrodzenie i powinny zostać wliczone na poczet pensji załogi.

Przechodząc do publikacji w innych gazetach, w „Gazecie Podatkowej” Ewa Madejek odpowiada na wątpliwości czytelników związaną z pracą w soboty. W artykule „Rozliczenie pracy w wolną dla pracowników sobotę” autorka przypomina, że pracownik za pracę w sobotę wolną z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy musi otrzymać inny dzień wolny od pracy. Nie można mu w zamian udzielać po kilka godzin wolnego w różnych dniach pracy. Byłoby to niezgodne z przepisami, a ponadto naruszyłoby zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Warto zajrzeć także do „Rzeczpospolitej” i jej czwartkowego dodatku „Kadry i płace”. Tam dominuje – co dziwić nie może – temat koronawirusa. Jednym z tego typu tekstów jest artykuł Joanny Kalinowskiej pt. „Kwarantanna bez prawa do zasiłku”. Autorka napisała o tym, że jeżeli pracownik poddał się izolacji dobrowolnie albo w tym czasie pracuje, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Prawo do świadczenia za ten okres przysługuje bowiem tylko w dwóch sytuacjach: 1) gdy pracownik został objęty decyzją inspektora sanitarnego o poddaniu się kwarantannie lub izolacji (decyzję może dostarczyć do pracodawcy bądź ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji), 2) gdy zakażenie dało już objawy i pracownik uzyska zwolnienie lekarskie.

Przegląd mediów z obszaru kadr i płac zakończymy – tak jak i zaczęliśmy – komentarzem, który przygotowała Barbara Kochańska-Mierzejewska. Publikacja tekstu „Koronawirus – wszystko, co trzeba wiedzieć o relacjach pracownik-pracodawca” miała miejsce w „CEO Magazyn Polska”.