Blog

Umowa o dzieło – formularz RUD od stycznia 2021

03.03.2021
Umowa o dzieło – formularz RUD od stycznia 2021

Wszyscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia zawieranych umów o dzieło do ZUS. Mija zatem drugi miesiąc obowiązku rejestracji. Aby zgłosić umowę należy wypełnić formularz RUD. W tym celu można wysyłać podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych.

Kto ma a kto nie ma obowiązku informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło dotyczy płatników składek oraz osób fizycznych, które zawierają z wykonawcami umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

UWAGA!

Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów lub jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.) jeśli nie są płatnikami składek, czyli nie muszą rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej 1 ubezpieczonego. Takie organizacje nie muszą informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

Natomiast osoby fizyczne, które zawarły w 2021 r. z wykonawcami umowy o dzieło, mają obowiązek zgłosić je w ZUS bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek czy nie.

Jakich umów o dzieło nie trzeba zgłaszać w ZUS?

Obowiązek rejestracji w ZUS nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • zostały zawarte z własnym z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zostały zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak przekazać informacje o zawartych umowach o dzieło do ZUS?

Do rejestracji umów o dzieło służy formularz RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest on również dostępny w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Można przekazać go do ZUS w wersji papierowej.

Jakie dane należy przekazać do ZUS?

W formularzu RUD należy podać następujące dane:

  • dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarto umowę o dzieło,
  • informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

UWAGA!

W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy wypełnić odrębny formularz RUD.

W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu jest możliwe wykazanie umów dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

Kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach?

Termin na zgłoszenie umów o dzieło w ZUS to 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska Senior Manager w MDDP Outsourcing

Źródło: www.zus.pl