Blog

W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

26.11.2019
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Konto księgowe w zespole 3 „Rozliczenie zakupu materiałów” służy do rozliczania bieżących zakupów materiałowych potrzebnych do prowadzenia działalności.

Poprzez rozliczenie zakupu materiałów można rozumieć proces polegający na otrzymaniu dostawy, zweryfikowaniu ilości, jakości otrzymanych zapasów (materiałów, towarów) z dokumentami źródłowymi (fakturami, zamówieniami itp.) oraz weryfikacji otrzymanych dokumentów.

Księgowanie na koncie „Rozliczenie zakupu materiałów”

Konto „Rozliczenie zakupu materiałów” służy przede wszystkim, ale nie tylko, do ewidencjonowania faktur zakupu oraz dokumentów PZ (przyjęcia z zewnątrz). Na koncie „Rozliczenie zakupu materiałów” dokonywane są następujące księgowania związane z zakupem materiałów:

po stronie Wn:

 • zaksięgowanie faktury materiałowej
 • zaksięgowanie korekty faktury materiałowej
 • ujęcie obciążeń z SAD dotyczących zakupu materiałów
 • nadwyżki transportowe
 • zaksięgowanie OCE kredytowych

po stronie Ma:

 • zaksięgowanie przyjęcia do magazynu (PZ)
 • niedobory transportowe
 • zaksięgowanie OCE debetowych
 • przeniesienie VAT naliczonego do rozliczenia
 • rozliczenie kosztów zakupu niewchodzących do wyceny zapasów
 • rozliczenie zapasów wydanych bezpośrednio do zużycia

Konto „Rozliczenie zakupu materiałów” może na koniec okresu sprawozdawczego wykazywać zarówno saldo Wn, jak i Ma. Saldo Wn (materiały w drodze) wykazuje się w bilansie w pozycji „materiały”, natomiast saldo Ma (dostawy niefakturowane) w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw i usług”.

Korzystanie z konta „Rozliczenie zakupu materiałów” nie jest obowiązkowe. Jeżeli jednak funkcjonowanie firmy uzależnione jest od częstych dostaw materiałów i towarów, może okazać się bardzo korzystne. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego można w łatwy sposób ocenić ilość „materiałów w drodze” (saldo Wn), czyli zakupu potwierdzonego fakturą, który nie dotarł jeszcze do magazynu, a także niefakturowanych dostaw (saldo Ma), czyli materiałów które są już w magazynie, ale firma nie ma jeszcze dowodu ich zakupu.

Jeżeli firma zdecyduje się na stosowanie konta „Rozliczenie zakupu materiałów”, powinna w planie kont i polityce rachunkowości opisać zdarzenia gospodarcze, które będą na nim ewidencjonowane.


Poszukujesz wsparcia w zakresie księgowości?
Sprawdź ofertę naszych doświadczonych ekspertów.


Weronika Stelmach- Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing

Weronika Stelmach
Ekspert ds. księgowości. Biuro rachunkowe MDDP Outsourcing w Warszawie