Blog

Zalety korzystania z elektronicznego obiegu dokumentów Flexi Workflow

30.10.2017
Zalety korzystania z elektronicznego obiegu dokumentów Flexi Workflow

Flexi Workflow to system EOD (Elektronicznego Obiegu Dokumentów) przygotowany przez ekspertów z firmy MDDP Outsourcing, mający na celu usprawnienie procesów finansowo-księgowych. Korzystanie z systemu pozwala na segregowanie dokumentów według wewnętrznych wytycznych firmy oraz całkowitą integrację z aktualnymi systemami finansowo-księgowymi firmy. 

Sprawny i bezpieczny obieg dokumentów

 Jedną z zalet Flexi Workflow, znacząco usprawniającą pracę każdej firmy, jest pełna digitalizacja faktur papierowych i wygoda pracy na dokumentach elektronicznych. Modułowa konstrukcja programu daje wiele możliwości jego adaptacji do różnych potrzeb. Flexi Workflow składa się z następujących modułów:

 • skanowania
 • e-faktur
 • faktur zakupu
 • płatności
 • zamówień zakupu
 • księgowania
 • e-archwium


Co ważne do korzystania z Flexi Workflow nie jest konieczna instalacja programu na każdym urządzeniu. Program do obiegu dokumentów dostępny online za pomocą wyszukiwarki internetowej, z każdego miejsca, o każdej porze dnia i nocy, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Ochrona danych w Flexi Workflow zapewniana jest poprzez:

 • szyfrowane połączenie,
 • hasła użytkowników podlegają określonym regułom złożoności oraz wymaganej przez system częstotliwości zmian
 • wszystkie próby logowania do aplikacji są zapisywane wraz z adresem IP komputera.
 • aplikacja została przetestowana przeciwko zagrożeniom typu SQL Injection i XSS.


Łatwy obsłudze i skuteczny system EOD Istotną cechą Flexi Workflow jest możliwość dokonania kompletnego i wyczerpującego podziału obowiązków w systemie, poprzez ustalenie zadań w nim przypisanych. Sam program posiada wiele zaawansowanych funkcji księgowo-podatkowych, dostosowanych do specyfiki pracy w poszczególnych działach księgowych. Wdrożenie Flexi Workflow pozwoli także na stworzenie elastycznych ścieżek obiegu dokumentów w firmie, automatyzując ich przesyłanie wewnątrz firmy. Oprócz funkcji czysto dystrybucyjnej i archiwizacyjnej Flexi Worflow spełnia również rolę narzędzia kontrolnego. System umożliwia zarówno kontrole prewencyjne, jak i kontrole dokumentacji post factum. Co istotne, obsługa systemu nie jest kłopotliwa. Czytelny interfejs użytkownika sprawia, że Flexi Workflow jest oprogramowaniem Intuicyjnym w użyciu.

Wszystko to sprawia, że Flexi Workflow świetnie sprawdzi się, w firmach

 • rozproszonej strukturze geograficznej
 • dużych wymaganiach kontrolnych
 • wykorzystujące zamówienia zakupu
 • wymagające szybkiego zamknięcia miesiąca
 • dbające o dekretację na poziomie akceptacji merytorycznej dokumentów

FlexiWorkflow
Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi biurami rachunkowymi w Katowicach i Warszawie w celu uzyskania pełnej oferty wraz z cennikiem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.