Blog

Zmiany w deklaracji VAT-7 i VAT-7K - wnioski o zwrot podatku

23.04.2019
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r., która wprowadza zmiany m. in. dla uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) znosi konieczność załączenia do deklaracji VAT odrębnego wniosku VAT-ZZ, którzy ubiegają się o zwrot podatku VAT. 

Dotyczy to podatników, którzy:

  • dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju i nie dokonują sprzedaży opodatkowanej (art. 87 ust. 5 ustawy o VAT),
  • nie dokonują czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz o czynnościach, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy (art. 87 ust. 5a ustawy).

Zmiana powyższej ustawy wprowadza uproszczenia dla podatników, którzy ubiegają się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy, który znosi obowiązek złożenia wniosku o przyspieszony zwrot podatku, czyli VAT-ZT. Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. powoduje wprowadzenie zmian we wzorach deklaracji VAT-7 i VAT-7K, z których usunięte zostały pola o numerze 69 i 70 z bloku G, dostosowując do tych zmian odpowiednią nazwę bloku i objaśniania do tych deklaracji.

Paulina Krawczykowska

Paulina Krawczykowska 
Zespół VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie