Blog

Zmiany w zatrudnianiu pracowników z zagranicy w nowym roku – co warto wiedzieć?

07.01.2019
zmiany-w-zatrudnianiu-pracownikow-z-zagranicy-w-nowym-roku

Przepisy oraz warunki zatrudniania osób z zagranicy w Polsce reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jest stale nowelizowana i aktualizowana w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do potrzeb pracowników i pracodawców oraz szybko zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy. Projekt ustawy o rynku pracy z dnia 29 czerwca 2018 roku przewiduje szereg zmian oraz ułatwień w sposobie i warunkach zatrudniania pracowników z zagranicy.

Poniżej przedstawiono najważniejsze ze zmian w sposobie zatrudniania cudzoziemców przewidziane na rok 2019:

  1. Obowiązek elektronicznego składania wniosków o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, z czego osoby niebędące agencjami pracy tymczasowej składają tylko jeden wniosek oraz jedno oświadczenie w danym roku kalendarzowym.
  2. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę przez okres powyżej jednego roku może legalnie pracować w okresie oczekiwania na wydanie nowego pozwolenia na pracę.
  3. Wynagrodzenie dla pracowników z zagranicy zostanie dostosowane do stale zmieniającej się płacy minimalnej w Polsce i nie może być ono niższe od płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w oparciu o pracę.
  4. Od tej pory nie będą już wydawane oświadczenia dla starosty o braku możliwości zatrudnienia polskich pracowników na dane stanowiska i nie będzie potrzeby uzasadniania, dlaczego obsadzono je pracownikami spoza kraju.
  5. Zostanie zniesiony obowiązek, wedle którego agencje pracy tymczasowej musiały uzyskiwać nowe pozwolenia na pracę dla cudzoziemców za każdym razem, kiedy zmieniano pracodawcę – od tej pory wystarczy tylko jedno pozwolenie, jeżeli charakter pracy danej osoby pozostaje bez zmian, a zmienia się jedynie pracodawca.
  6. Wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę – na podstawie oświadczenia o wykonywaniu pracy do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy (jak dotąd było to 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12).
  7. W wypadku odrzucenia wniosku o wydanie pozwolenia na pracę dla osoby z zagranicy (kiedy istnieje podejrzenie, że zostało ono złożone jedynie dla pozoru) zarówno wojewoda, jak i starosta będą sprawdzać wyłącznie opłacanie i ewentualne zaległości podatków dochodowych, a nie tak jak było do tej pory wszystkich podatków, na przykład VAT czy podatku od nieruchomości.

Zatrudniając osoby z zagranicy warto kwestie kadrowo-płacowe zlecić wykwalifikowanym firmom zewnętrznym oferującym w swych usługach szeroko rozumiany outsourcing kadr i płac. Dzięki temu mamy pewność, że wszelkie kwestie związane z pozyskiwaniem oświadczeń oraz zezwoleń na pracę, naliczaniem wynagrodzeń, urlopów oraz rozliczaniem godzin nadliczbowych pracowników zostaną wykonane na najwyższym poziomie, a my sami będziemy w stanie zaoszczędzić w ten sposób swój cenny czas i pieniądze. Firmy outsourcingowe świadczące usługi kadrowo-płacowe to wykwalifikowani specjaliści, którzy stale aktualizują swoją wiedzę odnośnie do zmieniających się przepisów prawnych, często dopasowują się do potrzeb klientów oraz świadczą usługi kompleksowe z wielu zakresów – nie tylko kadr i płac.