Blog

Automatyzacja księgowań wyciągów

28.12.2023
Automatyzacja księgowań wyciągów

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, efektywne zarządzanie finansami stanowi o sile i stabilności każdej firmy. Jednym z elementów tego procesu jest sprawne księgowanie wyciągów bankowych.

Pierwszym i najważniejszym aspektem jest dokładność finansowa. Regularne i precyzyjne księgowanie wyciągów pozwala na aktualny przegląd stanu finansów firmy. Dzięki temu możliwe jest efektywne monitorowanie przepływów pieniężnych, identyfikacja ewentualnych błędów i niezgodności, co jest niezbędne do zapewnienia finansowej stabilności przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia prawno-podatkowego, prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest nie tylko obowiązkiem każdej firmy, ale również kluczowym czynnikiem zapewniającym zgodność z obowiązującymi przepisami. Sprawne księgowanie wyciągów umożliwia uniknięcie potencjalnych kar za błędy lub opóźnienia w raportowaniu, co jest szczególnie ważne w kontekście często zmieniających się regulacji podatkowych. Dokładne zapisy transakcji bankowych są również nieocenione w procesie planowania i budżetowania. Firmy, które mają dokładny i aktualny przegląd swoich finansów, są w stanie lepiej prognozować przyszłe przepływy pieniężne i podejmować trafne decyzje inwestycyjne.

W przypadku przeprowadzania audytów zewnętrznych sprawne księgowanie wyciągów znacznie ułatwia i przyspiesza proces rewizji finansowej. Dzięki temu audyty są mniej czasochłonne i mogą przebiegać sprawniej, co jest korzystne zarówno dla firmy, jak i dla audytorów. Kolejnym ważnym aspektem jest budowanie zaufania wśród inwestorów, kredytodawców i partnerów biznesowych. Firmy, które są transparentne w swoich finansach i skrupulatnie zarządzają swoimi środkami, są postrzegane jako bardziej stabilne i wiarygodne. To z kolei otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych i inwestycyjnych.

Automatyzacja księgowań wyciągów w outsourcingu księgowości

W MDDP Outsourcing stawia się na nowoczesne rozwiązania oraz wykorzystywanie automatyzacji w codziennej pracy. Jednym z takich narzędzi jest innowacyjny projekt naszych specjalistów z działu IT, aplikacja „Bankotomat”, dzięki której księgowanie wyciągów bankowych znajduje się na znacznie wyższy poziomie obsługi księgowości naszych klientów.

Czy automatyczne księgowanie jest możliwe? Kiedyś zadając sobie to pytanie, stanowczo odpowiedzielibyśmy nie, ale dziś w dobie wykorzystywania robotyzacji w codziennej pracy wiemy, że możliwe jest wszystko.

Bankotomat to innowacyjny projekt specjalistów z zakresu IT w MDDP Outsourcing testowany i wdrażany w naszej firmie poprzez Dział Rozliczeń, jest to aplikacja o wdzięcznej nawie, która ułatwia naszym zespołom działania związane z księgowaniami w systemie finansowo – księgowym Raks, ale również skraca czas spędzony na czasochłonnym księgowaniu wyciągów. Aplikacja zastępuje manualny proces księgowania wyciągów i przyczynia się do zwiększenia efektywności obsługi naszych klientów.

Dzięki automatyzacji generowania wyciągów bankowych z banków najczęściej wybieranych przez naszych klientów wyciągi są pobierane bezpośrednio na nasze zasoby i wgrywane automatycznie do systemu finansowo-księgowego Raks, następnie działanie to nasza innowacyjna aplikacja, która automatycznie dodaje konta księgowe, kontrahentów lub ich wyklucza. Możemy również sprawdzić status wgranego wyciągu lub zaimportowanych znaczników.

Jak zatem działa Bankotomat?

W aplikacji mamy możliwość ustawienia automatycznego podczytywania kont zaszytych w znacznikach bezpośrednio po szukanej frazie. Jest to bardzo duże ułatwienie szczególnie w przypadku dużej liczby pozycji na wyciągu, czas jego zaksięgowania skraca się znacząco.

Aplikacja daje również możliwość automatycznego podczytywania kontrahenta lub jego wykluczenia.

Przy wgrywanych ręcznie wyciągach bezpośrednio w programie Raks, możliwe jest automatyczne odczytanie znaczników poprzez jedno kliknięcie, a nie jak jest to w innych firmach – wielokrotne klikanie wielu elementów w Raks.

Czy na tym kończy się działanie aplikacji? Nie.  Otóż daje ona możliwość wgrywania do Raks pliku importowego na podstawie pliku PDF, czy jest zatem możliwe nieksięgowanie ręczne wyciągów z banków bez plików importowych takich jak  mt940? Oczywiście, że jest, koniec z ręcznymi księgowaniami!

Bezpośrednio z aplikacji mamy także możliwość księgowania wyciągu bankowego, zmniejsza to znacznie ilość kliknięć w Raks, co przekłada się na szybszą i bardziej efektywną pracę. Obecnie wdrażane są kolejne usprawnienia naszej aplikacji dodawane na podstawie potrzeb naszych klientów.

Podsumowując, sprawne księgowanie wyciągów bankowych jest nie tylko wymogiem prawnym i podatkowym, ale przede wszystkim kluczowym elementem efektywnego zarządzania finansami, który ma wpływ na stabilność, wiarygodność i rozwój każdej firmy.

Optymalizacja i automatyzacja procesów księgowania wyciągów może znacząco wpłynąć na zwiększenie efektywności operacyjnej firmy. Pozwala to na lepsze wykorzystanie zasobów i skoncentrowanie wysiłków na strategicznych aspektach działalności. Dział Rozliczeń w MDDP Outsourcing posiada bardzo dużą wiedzę w zakresie wyciągów bankowych. Dlatego warto zlecić usługi finansowo-księgowe doświadczonym specjalistom. Zyskaj pewność, że Twoje wyciągi zostaną zawsze przeprocesowane zgodnie z oczekiwaniami. Zapytaj o ofertę MDDP Outsourcing.

Autor: Alicja Gerynowicz, Ekspert Działu Rozliczeń w MDDP Outsourcing