Blog

Co nie jest kosztem uzyskania przychodu?

20.06.2018
co-nie-jest-kosztem-uzyskania-przychodu

Wszystkie firmy, oprócz tego, że zarabiają na swojej działalności, ponoszą również rozmaite koszty. Rozliczając je księgowo można uzyskać zmniejszenie wysokości płaconych podatków, trzeba jednak przy tym dość mocno uważać. Wielu przedsiębiorców ujmuje w kosztach wydatki, których albo wcale nie można ujmować, albo które mogą być łatwo zakwestionowane. Dlatego też warto wiedzieć, co nie wlicza się do kosztów uzyskania przychodu, bowiem pomyłki w tym zakresie mogą sprawić sporo problemów.

Wykaz wydatków nie zaliczających się do kosztów


Kwestię kosztów dość dokładnie definiuje ustawa o podatku dochodowym. Przede wszystkim wydatki poniesione przez przedsiębiorcę mają służyć osiągnięciu, zachowaniu lub zabezpieczeniu przychodów firmy. Prawodawca przygotował listę ponoszonych wydatków, których w żadnym wypadku nie można rozliczać, warto się z nią zapoznać, żeby uniknąć pomyłek. Na tej liście znajdują się między innymi:

  • koszty związane z egzekucją z tytułu niewykonanych zobowiązań
  • podatki: dochodowy, akcyzowy, od spadków i darowizn
  • kary pieniężne oraz grzywny
  • odszkodowania z tytułu wad dostarczonych produktów czy usług, kary umowne
  • koszty reprezentacji, ponoszone na produkty żywnościowe i alkohol

Wykaz wszystkich wykluczonych przez ustawę kosztów jest znacznie dłuższy, jest on do znalezienia w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty mogące budzić wątpliwości


Sporo wydatków, które nie znajdują się na ustawowej liście, także nie można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Wynika to z tego, że przedsiębiorca musi wykazać, że zakup był niezbędny dla zabezpieczenia przychodu, a jeśli tego nie zrobi, to urzędnicy mają prawo zakwestionować rozliczenie. Do takich wydatków zaliczają się między innymi przedmioty osobiste, takie jak garnitury, buty czy okulary, mimo że są one konieczne do wykonywania swojej pracy na odpowiednim poziomie.

Na pewno należy też uważać z przedmiotami drogimi i ekskluzywnymi, dotyczy to w szczególności elementów wyposażenia biur. W ich przypadku także często może być konieczność składania korekty, ze względu na to, że urzędnicy będą mieli jakieś zastrzeżenia.