Blog

Czym jest BPO (business process outsourcing) i jakie tworzy szanse dla firmy?

24.10.2017
Czym jest BPO (business process outsourcing) i jakie tworzy szanse dla firmy?

Business Process Outsourcing to strategia polegająca na zlecaniu wybranych procesów biznesowych, firmą zewnętrznym, które się w nich specjalizują, na przykład outsourcing księgowości czy obsługi kadrowo-płacowej. Wynajęcie podmiotów zewnętrznych do obsługi poszczególnych procesów biznesowych firmy pozwala skupić się jej na kluczowych elementach swojej działalności. Jedną z zalet korzystania z usług firm zewnętrznych jest ograniczenie kosztów własnych firmy. Choć, co oczywiste, konieczność zlecenia pracy firmie outsourcingowej niesie ze sobą koszty związane z jej wynagrodzeniem, to często jest to bardziej opłacalne, niż samodzielne podjęcie się zleconego jej zadania.


Korzyści wynikające z BPO

Współpraca z firmą zewnętrzną może przynieść każdemu przedsiębiorstwu wiele wymiernych korzyści. Pierwszą z nich są oszczędności. Korzystając ze współpracy w ramach BPO unikamy kosztów związanych z zatrudnieniem własnych pracowników. Koszty personalne, takie jak pensja, ubezpieczenie, czy szkolenia pracowników pozostają w kwestii firmy zewnętrznej. Nie musimy również płacić za wyposażenie pracownika w sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające mu pracę. Są też inne korzyści, jak choćby pozyskanie wysokiej jakości usług w dziedzinie, w której odbiorca usługi nie ma doświadczenia lub się w niej nie specjalizuje. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możemy przeznaczyć na inne inwestycje naszej firmy. Korzystając z usług firmy zewnętrznej unikamy również kosztów związanych z ewentualnymi błędami. Firmy outsourcingowe przejmują odpowiedzialność prawną za swoje działania i w razie jakiś nieprawidłowości to naszej firmy nie dotkną kary finansowe. Oprócz ograniczenia wydatków, współpraca BPO pozwala na optymalizację działań firmy. Współpraca z firmą specjalizującą się w danym zagadnieniu, pozwoli zna skuteczne wykonanie zleconych zadań, jednocześnie zwiększając wydajność wszystkich komórek organizacyjnych naszej firmy, dzięki oddelegowaniu części zadań na zewnątrz. Business Process Outsourcing to strategia prowadząca do rozwoju firmy macierzystej, czyli do podniesienia jakości usług świadczonych przez naszą firmę.