Blog

Delegowanie pracowników za granicę a kwestia ubezpieczenia w ZUS – gdzie ubezpiecza się pracownika?

22.07.2019
delegowanie-pracownikow-za-granice-a-kwestia-ubezpieczenia-w-zus-gdzie-ubezpiecza-sie-pracownika

Delegowanie pracowników do pracy poza granicami kraju jest związane z prowadzeniem szerszej dokumentacji i stosowaniem dodatkowych regulacji prawnych. Jedną z ważniejszych kwestii jest ubezpieczenie pracownika. W zależności od sytuacji pracownik będzie nadal objęty ubezpieczeniem ZUS w Polsce lub ubezpieczeniem w państwie, do którego został oddelegowany. O czym trzeba pamiętać, by pracownik zachował polskie ubezpieczenie?

Jakie warunki trzeba spełnić, by pracownik zachował polskie ubezpieczenie?


Czas delegacji nie może przekraczać 24 miesięcy. Jeżeli po tym czasie pracownik wróci do Polski i zostanie oddelegowany do innego państwa, to okres 24 miesięcy liczy się od nowa. Jeżeli pracownik ma powrócić do tego samego kraju, to muszą minąć co najmniej 2 miesiące przed ponownym oddelegowaniem, jeżeli ma on być ubezpieczony w Polsce.

Aby pracownik zachował prawo do ubezpieczenia, musi być objęty ubezpieczeniem co najmniej na miesiąc przed oddelegowaniem. Warunek ten będzie spełniony także w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy niż delegujący lub był objęty ubezpieczeniem w KRUS czy na podstawie rejestracji w Urzędzie Pracy. Pracownik nie traci też prawa do ubezpieczenia w Polsce, jeśli bezpośrednio przed delegacją przebywał na zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym, świadczeniu rehabilitacyjnym czy pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie pracownika w Polsce może mieć miejsce tylko wtedy, gdy znaczna część działalności przedsiębiorstwa realizowana jest na terenie kraju. Oceny spełnienia tego warunku dokonuje ZUS, biorąc pod uwagę np. wysokość obrotu w Polsce, miejsce rekrutacji pracowników, liczbę pracowników oddelegowanych w stosunku do pracujących w Polsce. Osoba oddelegowana musi też wykonywać pracę bezpośrednio na rzecz swojego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Niedopuszczalne jest świadczenie pracy na podstawie odrębnej umowy podpisanej z firmą, do której oddelegowano pracownika. Związek pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą w Polsce potwierdza np. wypłacane wynagrodzenie.

Outsourcing kadrowo-płacowy – ułatwienie w prowadzeniu spraw pracowniczych


Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, pracownik powinien zostać ubezpieczony w państwie, w którym wykonuje pracę. Delegowanie pracowników może być kłopotliwe dla pracodawcy ze względu na liczbę dodatkowych regulacji prawnych. Niewątpliwym wsparciem w takim zakresie będzie skorzystanie z outsourcingu kadr i płac. Dzięki swojemu doświadczeniu specjaliści zadbają o dopełnienie wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem pracowników, ale i właściwym rozliczeniem delegacji.