Blog

Inwestycje deweloperskie w Warszawie – w jaki sposób biuro rachunkowe może pomóc przy ich rozliczeniu?

20.09.2019
Inwestycje deweloperskie w Warszawie – w jaki sposób biuro rachunkowe może pomóc przy ich rozliczeniu?

Warszawa w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Liczba mieszkańców przekracza już 1,7 miliona osób, a według prognoz GUS w najbliższej przyszłości nadal będzie rosła. Nie dziwi zatem fakt, że rynek mieszkaniowy w Warszawie ma się znakomicie; tylko w 2018 roku do użytku oddano tu ponad 23 tys. lokali mieszkalnych (czyli przeszło 12% wszystkich mieszkań oddanych do użytku w całym kraju), mniej więcej tyle zaczęto budować, a na budowę kolejnych 28 tys. wydano pozwolenia. Inwestycja budowlana to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, które wymaga szczególnej dbałości o prawidłowość rozliczeń.

Rozliczanie inwestycji deweloperskich

Większość przedsięwzięć deweloperskich zwykle wymyka się standardowej definicji usługi budowlanej, w ramach której nabywca nieruchomości zleca jej wykonanie, ponosi związane z nią ryzyko i dostarcza niezbędne materiały. Najważniejszymi aktami prawnymi określającymi podatkowe powinności dewelopera są: ustawa o podatku VAT, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 8. Aby rzetelnie przeprowadzić rozliczenie z działalności, trzeba doskonale orientować się w obowiązujących przepisach.

Przychód ze sprzedaży gotowych lokali, jak i koszt ich wybudowania powinny być rozliczane oddzielnie. W świetle prawa, jeśli inwestycja deweloperska jest ukierunkowania na sprzedaż gotowych mieszkań, datą powstania przychodu jest dopiero dzień zawarcia stosownej umowy z nabywcą. W rozliczeniach trzeba wziąć pod uwagę również koszty wzniesienia nieruchomości, a więc przede wszystkim koszty gruntu nabytego pod jej budowę (bądź budynku przeznaczonego do modernizacji), koszty robót budowlanych i dodatkowe wydatki, takie jak marketing, odsetki od kredytów, koszty związane z przerwami w budowie itp. – mogą one dotyczyć zarówno całego przedsięwzięcia, jak i jego części, jeżeli nie jest ono w pełni ukończone.

Niezwykle istotne jest też właściwe rozliczanie podatku VAT, zwłaszcza w perspektywie obowiązkowego wdrożenia płatności split payment w branży budowlanej.

Usługi księgowe w Warszawie

Nawiązanie współpracy w ramach outsourcingu księgowego w Warszawie może być dla wielu deweloperów bardzo korzystnym rozwiązaniem.Biuro może obsługiwać finanse inwestora w różnym zakresie. Wybór kompleksowej obsługi działalności deweloperskiej, choć oczywiście związany z wyższymi kosztami, pozwala w pełni skupić się na nadzorowaniu poszczególnych etapów prac i działaniach marketingowych.

Optymalny zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe powinien obejmować prowadzenie pełnej księgowości, doradztwo i optymalizację podatkową oraz reprezentowanie usługobiorcy przed organami państwowymi tj. ZUS i US.

Dowiedz się więcej o ofercie kadrowo-płacowej dla firm w branży nieruchomości.