Blog

Jak stosować reguły podwójnego zapisu

12.07.2022

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada podwójnego zapisu. W ramach tej zasady zapisy prowadzi się na kontach księgowych po stronie debetowej (Dt/WN) oraz kredytowej (Ct/MA) właściwych kont księgowych.

Kiedy stosować reguły podwójnego zapisu

Regułę podwójnego zapisu należy stosować w przypadku każdego zdarzenia gospodarczego ewidencjonowanego w księgach. Dotyczy ona zarówno storna czerwonego jak i storna czarnego.

Storno czerwone umożliwia poprawy za pomocą liczb ujemnych po tych samych stronach i na tych samych kontach, na których wystąpił błąd. Ta koncepcja sprawia, że zarówno salda jak i obroty na kontach są poprawne. Rozwiązanie to pozwala również na zniwelowanie błędnych księgowań i zachowania czystości zapisów. Sposób ten ma więc szczególne znacznie w odniesieniu do usuwania błędów na kontach wynikowych.

Jeśli chodzi zaś o storno czarne- jest ono pomocne w przypadku korekty na tych samych kontach, natomiast po przeciwnych stronach.

W wyniku tej korekty saldo będzie zgodne, ale obroty zostaną zmienione. Przez wadę tego zapisu nie zaleca się korzystać z tej metody w przypadku kont, które są umieszczane w sprawozdaniach finansowych. Aby zachowana była przejrzystość obrotów, możemy zastosować zapisach o charakterze technicznym.

Na koniec warto dodać, że nie jest dozwolone dokonywanie korekty na jednym koncie zapisem dodatnim, a na drugim koncie zapisem ujemnym, czyli stosowanie tzw. storno czarno-czerwonego.

Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że korekty błędów w zapisach księgowych dokonuje się tylko zapisami ujemnymi (tzw. storno czerwone) lub tylko zapisami dodatnimi (tzw. storno czarne).

Autor: Wiktoria Baziak, Asystentka Księgowa w  MDDP Outsourcing.