Jakich danych może żądać od firmy organ podatkowy?
Blog

Jakich danych może żądać od firmy organ podatkowy?

01.03.2023
CIT

Są pewne granice

Skarbówka nie może żądać od podatnika informacji na temat umów z kontrahentem, do których sama ma dostęp w toku kontroli prowadzonej u tego kontrahenta – orzekł NSA.

Zgodnie z artykułem 45 Ustawy o KAS, organy Krajowej Administracji Skarbowej w celu realizacji ustawowych zadań, mogą występować do firm – na podstawie wydanego postanowienia – o udostępnienie nieodpłatnie niezbędnych dokumentów i informacji, w określonym terminie i formie. W uzasadnieniu postanowienia, organ musi wykazać jednak okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żadnych informacji. Ale uwaga – organ nie może żądać dokumentów i informacji, do których ma dostęp.

Spór związany z uprawnieniami KAS dotyczył jednej ze spółek świadczącej usługi wynajmu lokali w galerii handlowej. W postanowieniu z 2019 r. naczelnik urzędu skarbowego zażądał m.in. kopii umowy zawartej z jednym z kontrahentów wraz z aneksami oraz schematami wynajmowanych pomieszczeń, przesłania przykładowej umowy najmu bez danych najemcy, a także szczegółowych informacji, czy np. czy w określonym terminie dysponowała wolnymi lokalami, ile wynosił czynsz, czy jest wymagana kaucja lub czy istnieje możliwość podnajmu. W uzasadnieniu postanowienia naczelnik urzędu stwierdził, że uzyskanie tych danych jest z związane z kontrolą innego podmiotu, ale nie podał jego nazwy. Spółka złożyła skargę do WSA, wskazując naruszenie przez naczelnika urzędu skarbowego wspomnianego art. 45 ust. 1, 2 i 3. WSA oddaliło skargę, twierdząc, że urząd skarbowy ma rację, bowiem spełnił warunki z art. 45 ustawy o KAS, a więc spółka miała obowiązek przekazać informacje konieczne do prawidłowego rozstrzygnięcia kontroli, a spółka nie musi wiedzieć, jakiego konkretnie podmiotu ona dotyczy. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i wniosła skargę kasacyjną. NSA wydał orzeczenie dnia 11 stycznia 2023 r. (sygn. akt II FSK 1243/22), w którym stwierdził, że to spółka miała rację, ponieważ art. 45 ust. 2 ustawy o KAS wyraźnie wskazuje, że organ nie może żądać tych dokumentów, które może pozyskać we własnym zakresie (np. bezpośrednio od kontrolowanego podmiotu), a jeśli nie może tego zrobić, to powinien był wykazać to w uzasadnieniu postanowienia, czego ostatecznie nie zrobił.