Blog

Karta podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

22.11.2018
Karta podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

Każdy przedsiębiorca musi w jakiś sposób rozliczać się z podatków, a do wyboru ma kilka metod uzależnionych od wielkości firmy i rodzaju prowadzonej działalności.

Jedną z najprostszych form opodatkowania jest tak zwana karta podatkowa, która w wielu przypadkach jest rozwiązaniem bardzo korzystnym. Sprawdza przy szczególnie w firmach zatrudniających niewielką liczbę pracowników.

Podatek nie jest wyliczany od wysokości dochodów, a wyznaczany przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że musimy go zapłacić zarówno wtedy, kiedy firma zarabia, jak również w przypadku, gdy pojawia się strata.

Kto może skorzystać z karty podatkowej

Jednym z ograniczeń związanych z kartą podatkową jest fakt, że nie każdy przedsiębiorca może się na nią zdecydować. Przepisy dokładnie określają warunki skorzystania z takiej możliwości – przeznaczona jest ona przede wszystkim dla niewielkich zakładów  handlowych, usługowych czy wytwórczych.

Przede wszystkim prowadzona działalność musi znajdować się w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie może ona obejmować produkcji wyrobów opodatkowanych dodatkowo akcyzą. Przy prowadzeniu działalności nie wolno się posługiwać usługami wykonywanymi przez zewnętrzne podmioty oraz zatrudniać pracowników na umowy zlecenia czy o dzieło. Właściciel nie może też prowadzić żadnej innej działalności pozarolniczej, a jego małżonek firmy działającej w tej samej branży.

Zalety i wady karty podatkowej

Niezaprzeczalnie największą zaletą rozliczania podatków za pomocą karty podatkowej jest ich wysokość, przeważnie jest znacznie niższa niż przy prowadzeniu normalnej ewidencji. Ograniczone są także kwestie formalne, nie trzeba bowiem prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych czy wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli klienci będą tego żądać, to jest obowiązek wystawiania rachunków i faktur, a dokumenty te należy przechowywać przez okres pięciu lat. Jednak taka forma rozliczeń nie daje możliwości rozliczania ewentualnych strat związanych z prowadzeniem działalności, a także prawa do ulg i odliczeń.

Jak widać, prowadzenie karty podatkowej wymaga spełnienia szeregu warunków obwarowanych ustawą. Uniwersalnym rozwiązaniem jest prowadzenie tradycyjnych ksiąg rachunkowych. Dają one danej firmie zdecydowanie większą elastyczność i nie hamują jej wzrostu. Powierzając prowadzenie spraw księgowo-kadrowych ekspertom z MDDP Outsourcing, mamy pewność, że wykonają oni dobrze swoje obowiązki, a my będziemy mogli skupić się na tym, co dla nas najważniejsze – powiększaniu zysków.