Blog

To już koniec stanu zagrożenia epidemicznego. Czy wiesz, jakie zmiany czekają Twoją firmę?

27.06.2023
stan zagrożenia epidemiologicznego

Stan zagrożenia epidemicznego był wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na okres jego obowiązywania  wprowadzono tzw. przepisy covidowe, które zwalniały pracodawców z niektórych obowiązków. Główny Inspektor Sanitarny złożył jednak wniosek o jego uchylenie i tak oto już 1 lipca 2023 roku koronawirusowe regulacje stracą swoją moc. Pracodawcy będą musieli wykonać obowiązki, które były zawieszone na ten czas. Sprawdź, co zmieni się w Twojej firmie? 

Stan zagrożenia epidemiologicznego traci moc. Czy wiesz, o czym musisz pamiętać? Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi koniec stanu zagrożenia epidemicznego.

Badania profilaktyczne

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność minęła po 7 marca 2020 roku, pozostają aktualne do 28 grudnia 2023 roku (do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego).

WAŻNE: Od 1 lipca pracodawcy muszą wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz dopilnować pracowników tak, by badania wykonali najpóźniej do 28 grudnia 2023 roku. Orzeczenia wydane przez innego lekarza, niż lekarz medycyny pracy, utracą ważność 28 grudnia 2023 roku.

Szkolenia BHP

Termin okresowego szkolenia BHP, który przypadł podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii oraz w ciągu 30 dni od ich uchylenia, ulega wydłużeniu do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Okresowe szkolenia BHP, które planowo powinny się odbyć od 14 marca 2020 roku (pierwsza data wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19) do 31 lipca 2023 roku, należy zorganizować najpóźniej do 30 sierpnia 2023 roku.

Kierowanie na przymus urlopowy

Od 1 lipca 2023 roku pracodawcy nie mogą już skutecznie udzielić – w terminie przez siebie wskazanym, bez zgody zatrudnionego i z pominięciem planu urlopu – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni roboczych.

Fikcja doręczenia

Odwieszenie fikcji doręczenia od 15 lipca 2023 roku spowoduje, że w razie zignorowania przez pracownika zawiadomienia pocztowego oświadczenie będzie uznawane za doręczone najpóźniej 7 dnia od drugiego awizowania, czyli od pozostawienia przez listonosza w skrzynce pocztowej drugiego zawiadomienia.

Zakaz konkurencji

Od 1 lipca 2023 roku strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy nie mogą już jej wypowiedzieć z zachowaniem 7-dniowego terminu.

Odprawy i odszkodowania

Od 1 lipca 2023 roku przestaje obowiązywać ograniczenie do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (34 900 zł w I połowie 2023 roku) wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia wypłaconego na mocy obowiązujących przepisów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Zatrudnianie cudzoziemców

Specustawa przedłużyła automatycznie moc niektórych zezwoleń, których ważność wygasła podczas trwania takiego stanu – do upływu 30 dni od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 31 lipca 2023 roku. W takim przypadku wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę/pracę sezonową należy złożyć najwcześniej na 90 dni przed upływem terminu ważności zezwolenia i najpóźniej 31 lipca 2023 roku.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001027/O/D20221027.pdf

Autor: Kinga Miszyn — Senior Manager Payroll