Blog

Czy konto firmowe na portalu wise.com podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego?

24.11.2022
Pilne przelewy - Express Elixir i SORBNET

Wielu przedsiębiorców dokonując przelewów międzynarodowych coraz częściej korzysta z wirtualnego portfela na portalu wise.com. Prowadzenie takiego portfela jest zdecydowanie tańsze, niż prowadzenie konta walutowego w banku.

Popularność i atrakcyjność konta firmowego na wise.com jest też źródłem wątpliwości przedsiębiorców czy posiadanie takiego konta należy zgłosić administracji skarbowej?

Konto firmowe na wise.com a przepisy

Jak stanowi art. 5 ust. 2b pkt 2 ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – u.NIP – zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w formularzu NIP-8, zawiera dane:

  • skróconą nazwę (firmę),
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adresy miejsc prowadzenia działalności,
  • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP,
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • dane kontaktowe,
  • w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Analogiczny obowiązek posiadają przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG. Zobowiązani są oni w terminie 7 dni zgłosić rachunki bankowe do rejestru. Następnie CEIDG przekazuje taką informację o zgłoszonych rachunkach bankowych do urzędu skarbowego, właściwego dla danego przedsiębiorcy.

W powołanych wyżej regulacjach zostało jednoznacznie wskazane, że zgłoszeniu podlega rachunek bankowy lub w SKOK, a zatem nie ma miejsca na zastosowanie wykładni rozszerzającej.

Konto na wise.com nie jest rachunkiem bankowym, gdyż firma go prowadząca nie jest bankiem, a skoro tak to nie podlega zgłoszeniu na NIP-8 ani do CEIDG.

Poprosiliśmy również portal Krajową Informacje Skarbową o potwierdzenie naszego stanowiska i KIS potwierdził, iż konta na wise.com nie podlegają zgłoszeniu do administracji skarbowej.

Autor: Agnieszka Piętak, Manager Księgowości w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników