Konto firmowe na portalu wise.com
Blog

Czy konto firmowe na portalu wise.com podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego?

24.11.2022
Konto firmowe na portalu wise.com

Wielu przedsiębiorców dokonując przelewów międzynarodowych coraz częściej korzysta z wirtualnego portfela na portalu wise.com. Prowadzenie takiego portfela jest zdecydowanie tańsze, niż prowadzenie konta walutowego w banku.

Popularność i atrakcyjność konta firmowego na wise.com jest też źródłem wątpliwości przedsiębiorców czy posiadanie takiego konta należy zgłosić administracji skarbowej?

Konto firmowe na wise.com a przepisy

Jak stanowi art. 5 ust. 2b pkt 2 ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – u.NIP – zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w formularzu NIP-8, zawiera dane:

  • skróconą nazwę (firmę),
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adresy miejsc prowadzenia działalności,
  • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP,
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • dane kontaktowe,
  • w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Analogiczny obowiązek posiadają przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG. Zobowiązani są oni w terminie 7 dni zgłosić rachunki bankowe do rejestru. Następnie CEIDG przekazuje taką informację o zgłoszonych rachunkach bankowych do urzędu skarbowego, właściwego dla danego przedsiębiorcy.

W powołanych wyżej regulacjach zostało jednoznacznie wskazane, że zgłoszeniu podlega rachunek bankowy lub w SKOK, a zatem nie ma miejsca na zastosowanie wykładni rozszerzającej.

Konto na wise.com nie jest rachunkiem bankowym, gdyż firma go prowadząca nie jest bankiem, a skoro tak to nie podlega zgłoszeniu na NIP-8 ani do CEIDG.

Poprosiliśmy również portal Krajową Informacje Skarbową o potwierdzenie naszego stanowiska i KIS potwierdził, iż konta na wise.com nie podlegają zgłoszeniu do administracji skarbowej.

Autor: Agnieszka Piętak, Manager Księgowości w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników