Blog

Korekta VAT z tytułu zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego i nieruchomości

08.11.2018

W związku z obowiązującymi przepisami podatnicy nabywając pojazdy samochodowe powinni zdecydować, czy będą je wykorzystywać wyłącznie do działalności opodatkowanej, czy również do celów niezwiązanych z tą działalnością.

W pierwszym przypadku mają oni możliwość skorzystania z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli natomiast planują używać je również w celach prywatnych, mogą odliczyć jedynie 50% VAT-u od jego nabycia czy wydatków eksploatacyjnych.

Ustawa o VAT wprowadza obowiązek dokonywania korekty podatku od zakupu towaru, który pierwotnie związany był z czynnościami opodatkowanymi, natomiast później nastąpiła zmiana przeznaczenia towarów lub odwrotnie.

Okres korekty w przypadku zmiany przeznaczenia, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania wynosi:

a/ w przypadku pojazdu samochodowego o wartości:

  • poniżej 15 tysięcy – 12 miesięcy
  • powyżej 15 tysięcy – 60 miesięcy

b/ w przypadku nieruchomość – 120 miesięcy

Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Zgodnie z art. 90b ust. 5 w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu

Zmiana przeznaczenia samochodu – przykład

Przykład 1

Podatnik nabył w marcu 2018 roku samochód osobowy, od którego w związku z wykorzystaniem „mieszanym” odliczył 50% VAT w wysokości 20 tysięcy złotych. We wrześniu 2018 przy sprzedaży pojazdu zobowiązany był do naliczenia 23% podatku od jego pełnej wartości. Podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z korekty 60 miesięcznej. Wykorzystanie „mieszane” – 6 miesięcy, zwiększenie podatku naliczonego za 54 miesiące: 20.000/60 x 54 = 18.000 – zwiększenie podatku naliczonego w deklaracji za wrzesień. Zmiana przeznaczenia nieruchomości – przykład Podobnie wygląda korekta wieloletnia w przypadku nieruchomości, z wyjątkiem wydłużonego okresu do 120 miesięcy.

Przykład 2

Podatnik przy nabyciu nieruchomości w styczniu 2017 roku odliczył podatek VAT w pełnej wysokości wynikającej z faktury VAT – 300.000 złotych. W lipcu 2018 postanowił sprzedać budynek korzystając ze zwolnienia. W tym przypadku należy dokonać korekty zmniejszającej podatek odliczony dotyczący pozostałego okresu. 300.000/120 x 102 = 255.000 – zmniejszenie podatku naliczonego w deklaracji za lipiec 2018.

Dowiedz się więcej o ofercie kadrowo-płacowej dla firm w branży nieruchomości.

Alicja Kaliszewska - Ekspert ds. Podatku VAT

Alicja Kaliszewska
Ekspert ds. VAT w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie