Blog

Księga przychodów i rozchodów – co to takiego?

04.10.2017
ksiega-przychodow-i-rozchodow-co-to-takiego.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to narzędzie służące do spisywania bieżących obrotów przedsiębiorstwa, stanowiące podstawę księgowości uproszczonej. Jest to rodzaj ewidencji rejestrujący wszystkie przychody oraz wydatki firmy, na podstawie którego wylicza się zobowiązania podatkowe. Do prowadzenia KPiR zobligowane są przedsiębiorstwa, które rozliczają się na podstawie podatku liniowego lub zasad ogólnych, spółki jawne, partnerskie czy cywilne osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok nie przekroczyły 1 200 000 euro. Wszelkie regulacje prawne dotyczące prowadzenia KPiR określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto podkreślić, że ewidencji tego rodzaju nie mogą sporządzać osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób oraz towarów taborem konnym, wykonujące wolny zawód adwokata jedynie w zespole adwokackim lub też dokonujące sprzedaży środków trwałych już po likwidacji swojej działalności.

Co należy wiedzieć o KPiR?

Przedsiębiorca ma obowiązek założyć księgę z dniem rozpoczęcia działalności i w ciągu 20 dni zgłosić ją do urzędu skarbowego. KPiR powinna ewidencjonować dokładnie wszystkie transakcje związane z obrotem firmy – dochody oraz koszty takie jak pensje dla pracowników, wszelkie opłaty (energia, usługi telekomunikacyjne itp.), szkolenia, zakup materiałów. Można zdecydować się na tradycyjną papierową księgę lub formę elektroniczną – specjalny program, który ułatwi wszelkie obliczenia i pozwoli uniknąć błędów. Zarówno prowadzenie, jak i wszelkie formalności związane z rozliczeniem na podstawie księgi można powierzyć biurowi rachunkowemu.