Blog

Minimalne wynagrodzenie – jaka najniższa krajowa w 2021 roku?

18.11.2020
Kwestie związane ze sprawozdaniami finansowymi spółek komandytowych w związku z przejściem na CIT

We wrześniu b.r. ukazało się rozporządzanie dotyczące płacy minimalnej, które będzie obowiązywać w 2021 roku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Dz.U. 2020 poz. 1596).

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w roku 2021?

Najniższa krajowa pensja w roku 2021 wyniesie 2.800 zł brutto, co stanowi wzrost o 200 zł w stosunku do wartości obowiązującej w roku bieżącym (2.600 zł brutto) oraz o 550 zł w porównaniu do kwoty z 2019 roku (2.250 zł brutto).

Zgodnie z ww. przepisem, począwszy od 1 stycznia 2021 roku, wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – do wartości 18,30 zł brutto. Dla porównania – w 2020 roku wynosi ona 17 zł brutto , a w roku 2019 było to kwota 14,70 zł brutto.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę pociąga za sobą także zmiany innych wskaźników, takich jak chociażby minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W 2021 roku wyniesie ona (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) 2.416,12 zł.

Zmianie ulegnie również między innymi wysokość dodatków za pracę w porze nocnej. W 2021 roku (dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku) wyniosą one odpowiednio:

MiesiącCzas przypadający do przepracowania
(pełen etat)
ObliczeniaKwota dodatku za 1 godzinę pracy
(w porze nocnej)
Styczeń152 h2800 zł:152 h x 20%3,68 zł
Luty160 h2800 zł:160 h x 20%3,50 zł
Marzec184 h2800 zł:184 h x 20%3,04 zł
Kwiecień168 h2800 zł:168 h x 20%3,33 zł
Maj152 h2800 zł:152 h x 20%3,68 zł
Czerwiec168 h2800 zł:168 h x 20%3,33 zł
Lipiec176 h2800 zł:176 h x 20%3,18 zł
Sierpień176 h2800 zł:176 h x 20%3,18 zł
Wrzesień176 h2800 zł:176 h x 20%3,18 zł
Październik168 h2800 zł:168 h x 20%3,33 zł
Listopad160 h2800 zł:160 h x 20%3,50 zł
Grudzień176 h2800 zł:176 h x 20%3,18 zł
Tabela z wyliczeniem wysokości dodatków z prace w porze nocnej w 2021 roku.

Źródła:

Barbara Kochańska-Mierzejewska - Senior Payroll Manager

Barbara Kochańska-Mierzejewska
Senior Manager w Dziale Kadr i Płac w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing