Blog

Motywowanie Pracowników

09.11.2022
Jak zostać doradcą podatkowym

Docenianie w pracy? Czy zawsze docenianie musimy rozumieć przez pryzmat finansowy? Czy docenienie jest sposobem na motywowanie Pracowników?

D O C E N I A N I E  – słowo wg. słownika języka polskiego PWN oznacza: uznać wartość, znaczenie czegoś, pozytywnie ocenić kogoś lub coś.

D O C E N I A N I E  – to przyznanie czemuś lub komuś wartości i znaczenia, z jednoczesnym poczuciem emocjonalnego powiązania.

D O C E N I A N I E  – jest jak karmienie siebie i innych pozytywnymi emocjami.

Co nas motywuje do pracy?

Sposobów na motywacje do pracy jest wiele. Ponież każdy z nas ma inne cele i ambicje, dlatego też każdy z nas ma inne potrzeby związane z wykonywanymi obowiązkami. Uniwersalnymi bodźcami, które bez wątpienia uwalniają dodatkową energię do pracy, są m.in.:

 • szacunek i pochwała (docenianie zaangażowania i sukcesów, docenianie małych zmian, docenianie progresu),
 • dobra atmosfera w pracy (jak się czujemy w firmie, jakie mamy relacje z współpracownikami),
 • satysfakcja z pracy (nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń),
 • dobre relacje z bezpośrednim przełożonym,
 • awans (nie zawsze pionowy, ale także poziomy),
 • premia za dobre wyniki w pracy,
 • wysokie i pewne wynagrodzenie,
 • możliwość realizacji coraz bardziej odpowiedzialnych zadań,
 • elastyczny czas pracy,
 • bezpieczeństwo zatrudnienia.

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?

Utarło się powiedzenie, że pracownicy nie odchodzą z firmy, ale odchodzą od szefa. I jest to w dużej mierze prawdą – to przełożony odpowiada za komfort i satysfakcje z pracy oraz motywowanie swoich podwładnych. Dlatego bardzo często odejścia pracowników są spowodowane przez:

 • niespełnione oczekiwania (głównie kandydata wobec pracodawcy),
 • niedopasowanie cech i umiejętności pracownika do stanowiska,
 • stres wywołany nadmiarem pracy i brakiem równowagi między życiem zawodowym a osobistym,
 • zbyt małe szanse rozwoju zawodowego,
 • poczucie niskiej wartości i niedocenienia,
 • utrata wiary i zaufania w kierownictwo,
 • brak konsekwencji w realizowaniu wartości,
 • niedostateczna informacja zwrotna (brak działań rozwojowych w stosunku do pracownika.

Dlatego zadaniem Managera jest stałe podnoszenie motywacji i umiejętności pracowników – tak aby ich wartość rosła.

Każdego z nas co innego motywuje do pracy i każdy z nas preferuje inną formę docenienia. Docenianie nie może się tylko ograniczać do nagród finansowych. Powinno być raczej związane z indywidualnymi rozmowami pomiędzy pracownikami tymi oficjalnymi, ale przede wszystkim tymi spontanicznymi. Wyróżnienie, dziękowanie, docenianie mniejszych i większych zachowań mogą przynieść nieproporcjonalne wysokie zyski.

Motywowanie a rola Managera

Docenianie pracownika przez Managera odbywa się często w:

 • informowaniu o dobrej jakości pracy,
 • budowaniu pozytywnej atmosfery w zespole,
 • budowaniu poczucia wartości i kompetencji,
 • zwiększanie przekonania pracownika o jego wartości dla organizacji,
 • łagodzeniu stresu w trakcie sytuacji kryzysowych,
 • dbaniem o równowagę między czasem przeznaczonym na pracę a czasem relaksu.

Gdy Manager potrafi na bieżąco doceniać pracowników to przekłada się to na ogromnie korzyści dla całej organizacji.

DOCENIENI pracownicy czują się zmotywowani do pracy i nie chcą z niej odchodzić.

Reasumując docenieni pracownicy są bardziej:

 • szczęśliwi i pozytywnie nastawieni do pracy – co przekłada się na atmosferę w pracy,
 • efektywni i produktywni,
 • kreatywni,
 • zmotywowani i zaangażowani w pracy,
 • lojalni i zostają w firmie na dłużej.

Docenianie pracowników powinno być nasza codziennością, podstawą do wyzwalania dodatkowej energii pracowników i chęci do pracy. Docenienie bezpośrednio przekłada się na motywacje pracowników i działanie całej organizacji oraz efektywne osiąganie celów, ale przede wszystkim na komfort i dobrostan zatrudnionych osób.

Autor: Bożena Wodarska, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.