Blog

Nowe obowiązki - eSprawozdania Finansowe

01.10.2018
Kasy fiskalne online

Od 1 października 2018 r. większość firm w Polsce ma obowiązek sporządzać tzw. e-Sprawozdania Finansowe.

Ministerstwo Finansów udostępnia struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.). Zmiany obejmą:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Przepisy budzą wiele wątpliwości, na obecną chwilę brakuje wielu informacji jak również nie wiadomo, czy i jakie aplikacje pozwolą na sporządzenie i złożenie e-Sprawozdań Finansowych. W odróżnieniu od zmian wywołanych przez JPK VAT, gdzie w większości przypadków systemy księgowe przejęły na siebie całość technicznych aspektów generowania struktur JPK – w przypadku e-Sprawozdań Finansowych sytuacja wydaje się być bardziej skomplikowana.

Kłopotliwe może okazać się generowanie Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym, a w szczególności Rachunku Przepływów Pieniężnych, które to nie są raportami standardowo tworzonymi przez systemy księgowe.

Prawdopodobnie zatem, systemy księgowe będą musiały zostać wsparte przez zewnętrzne aplikacje pozwalające na stworzenie e-Sprawozdania Finansowego.