Blog

Odliczanie podatku VAT od samochodu osobowego w firmie – przykład rozliczania

28.09.2020
Odliczanie podatku VAT od samochodu osobowego w firmie

Samochód osobowy często okazuje się niezbędnym narzędziem potrzebnym do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, których działalność w głównej mierze opiera się na mobilności pracowników.

Przedsiębiorcy decydujący się na używanie samochodów osobowych w firmie powinni liczyć się z wysokimi kosztami eksploatacji oraz dobrze znać zasady rozliczania podatku VAT.

Samochód osobowy w firmie a VAT

Możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z samochodem zależy od tego, czy jest on używany wyłącznie do celów firmowych, czy do celów mieszanych. W obu tych przypadkach rozliczenie podatku VAT wygląda inaczej:

Samochód osobowy w firmie wykorzystywany do celów mieszanych:

Zgodnie z art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy firmowy samochód osobowy używany jest przez przedsiębiorcę lub pracowników do celów mieszanych, czyli zarówno w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, od wydatków z nim związanych można odliczyć 50% VAT.

Samochód osobowy w firmie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej:

Od wydatków związanych z samochodem używanym wyłącznie do celów firmowych można odliczyć 100% VAT, jeżeli:

  • w urzędzie skarbowym złożona została informacja VAT-26,
  • prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu,
  • w regulaminie firmy wykluczono korzystanie z samochodu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Powyższe warunki nie muszą być spełnione w przypadku, gdy samochód przeznaczony jest do odsprzedaży, sprzedaży bądź oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, czy innej umowy o podobnym charakterze, a przedmiotem działalności podatnika jest sprzedaż, odsprzedaż bądź oddawanie samochodów w odpłatne używanie.

Przykład 1:

Spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT czynnym, której przedmiotem działalności jest oddawanie samochodów w odpłatne używanie na podstawie umów najmu, otrzymała fakturę za wykonaną usługę mycia samochodu przeznaczonego na wynajem. Spółka nie złożyła informacji VAT-26 ani nie prowadzi ewidencji przebiegu tego pojazdu.

Kwota netto z faktury: 200 zł, kwota VAT: 46 zł.

Kwota VAT podlegająca odliczeniu: 46 zł.

Uzasadnienie:
Podatnik VAT zajmujący się wynajmowaniem samochodów ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od zakupów związanych z samochodem przeznaczonym na wynajem, nie musi spełniać dodatkowych warunków takich jak złożenie informacji VAT-26 ani prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Przykład 2:

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT czynnym, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, której jedynym przedmiotem jest pozostałe doradztwo gospodarcze, kupił paliwo do firmowego samochodu używanego do celów mieszanych.

Kwota netto z faktury: 600 zł, kwota VAT: 138 zł.

Kwota VAT podlegająca odliczeniu: 69 zł.

Uzasadnienie:
Od wydatków związanych z samochodem używanym do celów mieszanych można odliczyć 50% podatku VAT wynikającego z faktury.

Przedsiębiorcy decydujący się na używanie samochodu osobowego w firmie powinni świadomie podjąć decyzję dotyczącą tego, w jakich celach będzie on używany. Wybór wariantu uprawniającego do odliczenia tylko 50% podatku VAT (cele mieszane), choć pozornie niekorzystny dla firmy, może okazać się dużo wygodniejszy i mniej pracochłonny. W takim przypadku nie występuje konieczność dopełnienia formalności, takich jak złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT-26 oraz zmiana regulaminu firmy, a bieżące użytkowanie nie wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Co więcej, taki samochód w razie potrzeby może być wykorzystany w prywatnym celu, bez ryzyka narażenia firmy na negatywne konsekwencje w przypadku kontroli podatkowej.


ZOBACZ TAKŻE:


Weronika Stelmach- Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing

Weronika Stelmach
Ekspert ds. księgowości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie