Blog

Outsourcing kadr i płac w spółkach komandytowych

17.04.2018
outsourcing-kadr-i-plac-w-spolkach-komandytowych

Spółka komandytowa jest świetną alternatywą prowadzenia działalności dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma działalności wybierana jest często przez przedsiębiorców z powodu związanych z jej prowadzeniem korzyści podatkowych oraz bezpieczeństwa finansowego majątku wspólników, w razie niepowodzenia działalności.

W spółkach komandytowych podział kompetencji i zobowiązań wspólników wobec firmy, nie jest równy. Komplementariusz aktywnie zaangażowany w prowadzenie spraw spółki jest odpowiedzialny za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Komandytariusz nie działa aktywnie i odpowiada za jej zobowiązania tylko do określonej kwoty.

Często spotykanym rozwiązaniem na polskim rynku, jest sytuacja, gdzie rolę komplementariusza w spółce komandytowej pełni zarząd spółki z.o.o. Choć prowadzenie działalności jako spółka z o.o. komandytowa jest opłacalne, obsługa księgowa i płacowa takich spółek jest nieco bardziej skomplikowana, niż zwykłych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego by w pełni wykorzystać możliwości jakie daje działalność w formie spółki komandytowej, warto skorzystać z usług firmy outsourcingowej.

Outsourcing kadr i płac

MDDP Outsourcing świadczy pełen zakres usług kadrowo-płacowych dla spółek komandytowych, jak i innych typów spółek. W ramach naszej działalności oferujemy wsparcie w zatrudnieniu pracowników oraz zapewniamy bieżącą obsługę kadrową. Zakres powierzanych nam obowiązków w obrębie HR ustalany jest indywidualnie do potrzeb i wymagań działalności każdego klienta.

Wybierając outsourcing kadr i płac będą mogli Państwo, w prosty sposób, zminimalizować koszty obsługi płacowej w swojej firmie, przez pozbycie się konieczności ponoszenia kosztów utrzymania własnego działu kadrowo-płacowego, z zachowaniem ciągłości i terminowości obsługi HR.

Dodatkowymi zaletami oddelegowania obsługi kadrowo-płacowej firmie są dostępu do dedykowanych technologii i sprawdzonych praktyk, które usprawnią procesy kadrowe w naszej firmie, bezpieczeństwo danych osobowych i poufność informacji na temat pracowników i ich wynagrodzeń oraz przeniesienia odpowiedzialności za ewentualne błędy w obsłudze płacowej wobec ZUS.