Blog

Podatkowe korzyści w ramach Polskiego Ładu 2.0

28.09.2022
Podatkowe korzyści w ramach Polskiego Ładu 2.0

Polski Ład 2.0 wprowadził szereg podatkowych korzyści. Część ze zmian podatkowych obowiązuje od 01.07.2022 r., a niektóre dopiero wejdą w życie od 01.01.2023 roku.

Dzięki reformie tzw. „Niskie Podatki” m.in. obniżono stawkę PIT z 17% do 12% z zachowaniem progu podatkowego 120 000 zł i kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł. Wprowadzono również odliczenie składki zdrowotnej w rozliczeniu niektórych przedsiębiorców oraz zniesiono niektóre przepisy m.in.: ulgę dla klasy średniej, mechanizm rolowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast z początkiem 2023 r. planowane jest rozszerzenie możliwości odliczania kwoty wolnej od podatku u maksymalnie trzech płatników oraz stosowanie kwoty wolnej od podatku również przez wszystkich płatników np. w umowach zlecenie.

Niskie Podatki- zmiany

W ramach reformy tzw. „Niskie Podatki” wprowadzono szereg podatkowych korzyści związanych z pakietem przepisów Polski Ład 2.0, m.in.:

  • Obniżenie stawki PIT z 17% do 12% – zmianę wprowadzono od lipca 2022 r. i dotyczy ona rozliczenia przychodów za cały rok podatkowy. Modyfikacja ta wpłynie korzystnie na opodatkowanie przychodów w I progu skali podatkowej do kwoty dochodów 120 000 zł rocznie. Dopiero w rozliczeniu rocznym będzie możliwy zwrot nadpłaty podatku.
  • Utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł – kwota została podniesiona od 01.01.2022r. i będzie dalej stosowana w 2022 r. tylko u jednego płatnika. Od 01.01.2023r. zaś będzie możliwość podzielenia kwoty wolnej od podatku na trzech płatników  (np. w ZUS lub u pracodawcy) i stosowania jej u wszystkich płatników (np. w umowach zlecenia), co wpłynie na wzrost wypłat w trakcie roku i obniży wysokość nadpłat w rozliczeniu rocznym. Obniżka stawki podatku 12% oznacza, że kwota zmniejszająca podatek wyniesie 3600 zł., co miesięcznie wynosi 300 zł.
  • Likwidacja ulgi dla średniej – dotyczyła pracowników i przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej przy przychodach od 68 412 zł do 133 692 zł od stycznia 2022 r. Wprowadzenie tej preferencji podatkowej bardzo komplikowało system rozliczania przychodów podatników, co powodowało problemy praktyczne w jej stosowaniu, szczególnie u osób, które otrzymują w ciągu roku nieoczekiwane premie i podwyżki lub tracą nagle źródło przychodu i nie osiągną dolnego progu przychodów.
  • Likwidacja mechanizmu rolowania zaliczek na podatek dochodowy – dotyczył pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów. Jego celem było porównywanie zaliczek kalkulowanych według zasad z ubiegłego roku oraz nowych zasad z 2022 r. i pobór zaliczek w mniejszej wysokości niż powinny być pobierane w związku z nowymi przepisami. Dopiero w rozliczeniu rocznym podatnicy byliby zobowiązani do dopłaty podatku za 2022 r. Uchylenie tego przepisu wpłynie korzystnie na bieżące wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń. Mimo przejściowego wzrostu zaliczek w niektórych przypadkach, dzięki reformie „Niskie Podatki” podatnicy zyskają za sprawą podwyższeniu progu podatkowego do kwoty 120 000 zł. w porównaniu do poprzedniego roku.
  • Limitowane odliczenie składki zdrowotnej w rozliczeniu niektórych przedsiębiorców – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu, rozliczających się podatkiem liniowym i kartą podatkową. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej u liniowców będzie dostępna do kwoty 8700 zł. rocznie od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ryczałtowców tylko 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych będzie możliwe do odliczenia od przychodu. Natomiast u osób korzystających z karty podatkowej będzie można obniżyć podstawę opodatkowania o 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.
  • Zmiany w rozliczaniu rent rodzinnych – wprowadzenieodrębnego opodatkowanie rent wypłacanych dzieciom po rodzicach, co pozwoli skorzystać z kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł w skali roku.
  • PIT-0  dla osób pobierających zasiłek macierzyński – wprowadzono od lipca 2022 r. i obowiązuje wstecznie od 01.01.2022r. Ulga podatkowa polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów nieprzekraczających 85 528 zł rocznie. Jednak należy pamiętać o złożeniu stosownego wniosku do ZUS, w przeciwnym razie nie będzie zastosowane zwolnienie PIT.
  • Likwidacja ulgi dla samotnych rodziców – od 01.07.2022 r. zniesiono tę ulgę i w zamian przywrócono możliwość preferencyjnego rozliczania samotnych rodziców z dzieckiem.
  • Utrzymanie możliwości wspólnego rozliczenia małżonków w trakcie roku podatkowego – od 01.01.2022 r. wprowadzono preferencję wspólnego rozliczenia podatkowego osób w pierwszym roku trwania małżeństwa, co może przełożyć się na obniżenie zobowiązań podatkowych.
  • Podwyższenie w PIT odliczenia dla OPP z 1% do 1,5% – znajdzie zastosowanie w rozliczeniach rocznych PIT od 2022 r., które będą składane do US w roku 2023. W ramach nowelizacji „Niskie Podatki” podatnicy będą mieć prawo przekazać 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Autor: Katarzyna Cieślak, Samodzielna Starsza Księgowa w MDDP Outsourcing.