Blog

Polski Ład a limit transakcji gotówkowych

18.11.2021
Kalkulator Polskiego Ładu

Kolejną nie mającą większego praktycznego uzasadnienia i zupełnie niepotrzebną zmianą w ramach pakietu przepisów zwanych Polskim Ładem jest zmiana limitu transakcji gotówkowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Limit ma zostać obniżony z 15 000 złotych na 8 000 zł.

Dla przypomnienia warto dodać, że wskazany w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców limit jest rozumiany, jako kwota brutto (uwzgledniająca kwotę podatku VAT).

Naruszenie obowiązków w zakresie limitu płatności gotówkowych powoduje negatywne konsekwencje w zakresie podatku dochodowego opisane w art. 22 p ustawy o PIT oraz art. 15d ustawy o CIT. W konsekwencji podatnik nie może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatków gotówkowych w tej części w jakiej zostały one dokonane z pominięciem rachunku bankowego.

Czym jest jednorazowa wartość transakcji ?

Przepis art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje, iż limit płatności gotówkowych odnosi się do „jednorazowej wartości transakcji”. Pomimo ugruntowania w wydawanych interpretacjach podatkowych tego jak należy rozumieć wartość jednorazowej transakcji – pakiet przepisów w ramach Polskiego Ładu nie wprowadził definicji legalnej tego pojęcia, która niewątpliwie uporządkowałaby tę kwestię i zamknęła liczne wątpliwości podatników w tym zakresie. 

Dla przypomnienia poprzez „jednorazową wartość transakcji” rozumie się:

  • ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami, limit odnosi się do całej kwoty transakcji, a nie do pojedynczych płatności;

Konkludując, dla oceny przestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców istotna jest wartość całego kontraktu, a nie wartość poszczególnych okresowych rozliczeń;

  • Warto dodać, iż przepisy podatkowe wyłączają z kosztów całą spłatę zobowiązania w gotówce, a nie tylko nadwyżkę ponad 15 000 zł.

Nie tylko przedsiębiorców dotknie limit transakcji gotówkowych?

Od 2022 r. nie tylko przedsiębiorcy będą zobowiązani do kontroli limitu transakcji gotówkowych, ale i również  konsumenci.

Zgodnie z przepisem art. 7b ustawy o Prawach konsumenta – konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł.

Negatywnymi konsekwencjami nieprzestrzegania limitu przez konsumenta będzie obarczony przedsiębiorca, który w przypadku przyjęcia od konsumenta zapłaty gotówką, w sytuacji, gdy konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przedsiębiorcy w ramach zachęty do popularyzacji obrotu bezgotówkowego mają uzyskać dodatkową ulgę w podatku dochodowym – niemniej jednak wspomniana ulga daje mało wymierne korzyści podatkowe, przy jednoczesnym dosyć sporym skomplikowaniu pod względem warunków i formalności których przedsiębiorca musi dopełnić, aby z niej skorzystać.

Autor: Agnieszką Piętak, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.