Blog

Problemy i wątpliwości w związku ze split payment - Rzeczpospolita

22.01.2020
Artykuł Eksperta MDDP Outsourcing na łamach Rzeczpospolitej

Choć od wejścia w życie przepisów odnośnie split payment (mechanizmu podzielonej płatności) nie upłynęło dużo czasu, ilość wątpliwości oraz pytań zgłaszanych przez przedsiębiorców zdaje się stale rosnąć.

Obowiązkowy split payment – nowe problemy

Na część z nich odpowiedzi można znaleźć w dzisiejszej publikacji na łamach „Rzeczpospolitej”, w której Katarzyna Pożarowszczyk z zespołu VATMDDP Outsourcing opisuje kilka specyficznych skutków wprowadzenia MPP dotyczących m.in.:

  • płatności częściowych i faktur w ratach,
  • dokumentów proforma i płatności zaliczkowych,
  • płatności zbiorczych,
  • płatności za fakturę w walucie obcej,
  • faktur za towary i usługi wrażliwe.

Poza wskazaniem odpowiednich przepisów oraz omówieniem ich stosowania, autorka pokusiła się o kilka praktycznych przykładów, które obrazowo pokazują jak należy stosować się do nowych obowiązków związanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zachęcamy do lektury pod poniższym linkiem.

rp.pl/VAT/301219933-Obowiazkowy-split-payment-watpliwosci-i-problemy.html