Specjalizacje

Kadry i płace dla firm z branży farmaceutycznej

Na polskim rynku w sektorze farmaceutycznym funkcjonuje wiele podmiotów z różną skalą działalności. Operują między innymi polskie grupy z zakładami farmaceutycznymi, zagraniczne korporacje, które w drodze prywatyzacji przejęły zakłady produkcyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Branżę farmaceutyczną charakteryzuje wprowadzanie i utrzymywanie wysokich standardów etycznych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, których również oczekuje od swoich dostawców usług. Skuteczne zarządzanie, w tym np. działalność R&D wymaga również budowania wiedzy korporacyjnej, poprzez zatrudnianie ekspertów oraz zapewnienie im atrakcyjnych warunków pracy, w tym rozszerzonych pakietów świadczeń rzeczowych, ubezpieczeń grupowych, programów emerytalnych PPE lub PPK ze składką dobrowolną pracodawcy i innych świadczeń pozapłacowych.

Obsługa kadrowo-płacowa firm farmaceutycznych

Wielu pracowników, ze względu na dynamikę potrzeb, pozyskuje się poprzez zatrudnianie ekspertów z zagranicy. Wiąże się to zwykle ustaleniem rezydencji podatkowej oraz poświęceniem uwagi na dodatkowe świadczenia rzeczowe ze względu na możliwą konieczność naliczenia PIT i składek ZUS. Podobne ustalenia mogą być konieczne w przypadku oddelegowania pracownika (zatrudnionego w Polsce) do placówek zagranicznych.

Dla firm z branży farmaceutycznej w MDDP Outsourcing oferujemy:

 • pełną obsługę kadrową i płacową stosując zasady bezpieczeństwa wymagane przez RODO;
 • rejestrację i raportowanie zdobytych certyfikatów, stopni naukowych, dyplomów oraz odbytych szkoleń;
 • uwzględnianie (i ewentualne opodatkowanie oraz oskładkowanie w zależności od postanowień regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych lub interpretacji indywidualnych uzyskanych od ZUS ) w liście płac dodatkowych świadczeń np. pakiety sportowe, medyczne, wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych, udostępnienie pracownikowi mieszkania, wewnętrzne programy motywacyjne;
 • dostarczanie funkcjonalność do rozliczania czasu pracy;
 • rozliczanie czasu pracy, w tym wsparcie w rozliczaniu pracy produkcji, kompensowanie nadgodzin z dniami wolnymi ;
 • obsługę PPE i PPK i raportowanie do instytucji finansowych;
 • elektroniczne wnioski urlopowe (e-urlopy);
 • elektroniczną dystrybucję pasków płacowych i rocznych PIT;
 • elektroniczne akta osobowe;
 • wsparte aplikacyjnie budżetowanie kosztów pracy (wynagrodzeń, ZUS, obsługi programów długoterminowego oszczędzania itp.).

Usługi dedykowane branży zdrowotnej

Optymalizowanie wykorzystania dostępnych kompetencji pracowników i funkcjonowania struktury organizacyjnej, co wiąże się z częstą zmianą przypisania do komórek organizacyjnych, a co za tym idzie z obsługą kadrową takich zmian, a na samym końcu z generowaniem danych do księgowania listy płac odpowiadających aktualnemu stanowi zatrudnienia w każdej komórce.

W branży farmaceutycznej wykorzystuje się również formy pracy takie, jak home office oraz nowe sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach lub w podróży, poprzez możliwość ich „odbierania” lub kompensowania z dniami i godzinami nieobecności w pracy.

Niezaprzeczalnie bardzo ważne dla tej branży jest raportowanie kadrowe do celów zarządczych, np. w przypadku umiejscowienia zakładu produkcyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej wymagane jest rozszerzone raportowanie dotyczące stanu zatrudnienia, procesu budżetowania we fragmencie dotyczącym kosztów pracy, a w przypadku finansowania wybranych przedsięwzięć z dopłat UE wykazywanie kosztów wynagrodzenia proporcjonalnie do poświęconego czasu przypisanych pracowników na każdy projekt osobno.

Wierzymy, że stabilność funkcjonowania, podnoszenie standardów pracy oraz łączenie elementów systemowych i merytorycznych w pakiecie oferowanych przez warszawski i katowicki oddział MDDP Outsourcing usług są wartościami poszukiwanymi przez Państwa i branymi pod uwagę przed podjęciem współpracy:

 • W naszym portfelu klientów od wielu lat znajdują się spółki z branży farmaceutycznej
 • Obsługujemy podmioty z tej branży zarówno polskie jak i międzynarodowe
 • Wspieramy podmiotów o złożonej strukturze wynagrodzeń – wiele składników płacowych
 • Automatyzujemy możliwie najwięcej procesów i jednocześnie umożliwiamy samodzielne wykonanie najistotniejszych dla Państwa pracowników zadań, tj. w trybie samoobsługowym (self – service)

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz