Blog

Stawka VAT w Polsce, czy 2022 rok przyniesie nam niższe stawki VAT?

20.12.2021
Stawka VAT

VAT (ang. value added tax) czyli podatek od towarów i usług, należy do grupy podatków pośrednich takich jak akcyza czy podatek od gier. Konsument nie płaci go bezpośrednio do urzędu skarbowego jak podatek dochodowy, a jest on płacony przy nabywaniu dobra poprzez powiększenie jego ceny. Jego wysokość realnie wpływa na wysokość cen w sklepach, a przez to na wysokość wydatków poniesionych przez przeciętnego obywatela. W 2010r. stawki VAT zostały podniesiono z 22% i 7% na aktualnie obowiązujące stawki – 23%, 8%, 5%. Podstawowe stawki mogły zostać przywrócone już kilkukrotnie, jednak finalnie powrót do nich został przewidziany po roku, w którym zostałyby określone wskaźniki makroekonomiczne oraz zastosowana będzie reguła wydatkowa.

Polski VAT na tle UE

Na tle UE Polska ma jedną z wyższych stawek podatkowych, ponieważ wyprzedza nas jedynie 6 krajów, takich jak np.: Węgry 27%, Dania 25%, Chorwacja 25% czy Finlandia 24%. Najniższe stawki obowiązują m.in.: w Niemczech 19%, na Malcie 18% i w Luxemburgu 17%.

Propozycje zmian w VAT

Obecny oraz ubiegły rok przyniosły wiele niespodziewanych zmian w gospodarce. Pandemia i spowodowane nią zaburzenia w łańcuchu dostaw, rosnące ceny surowców oraz szalejąca w kraju inflacja spowodowały, że część polityków zaczęła rozważać obniżenie stawek VAT.

Jedną z propozycji Polski 2050 jest obniżenie VAT do poziomu 20%, w efekcie uszczupliłoby to wpływy do budżetu państwa o 27 mld zł w ciągu roku. Przyczyną obniżenia stawki jest chęć odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19. Projekt zaproponowany przez Koalicję Polską zakłada obniżenie do 0% stawki VAT dla niektórych produktów spożywczych takich jak mięso, produkty mleczarskie, warzywa, owoce oraz produkty tradycyjne. Posłowie Lewicy natomiast zaproponowali, aby VAT obniżyć do najniższego z możliwych w UE poziomu VAT tj. 15%, co roku schodząc o jeden punkt procentowy oraz obniżoną 0% stawką podatkową.

Jednym ze sposobów walki z inflacją zaproponowanych przez rząd jest tzw. Tarcza antyinflacyjna, w ramach której planowane jest czasowe (styczeń – marzec 2022) obniżenie stawki VAT na energię elektryczną do 5% oraz na energię cieplną do 8%. Koszt takich zmian to 2,4 mld zł. Również przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaproponował obniżenie stawki VAT na prąd, gaz lub paliwa płynne do poziomu 0% biorąc przykład z naszych sąsiadów Czech oraz innych krajów unijnych.

Jak widać, propozycji obniżenia stawek VAT na żywność czy energie, jest wiele. Jednak pojawia się pytanie, ile z nich może realnie zostać wprowadzonych w życie?

Autor: Elżbieta Stefaniak, specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing.