Blog

Tarcza finansowa PFR – dofinansowanie dla firm dużych i średnich

16.06.2020
Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Po długim okresie oczekiwania na zgodę KE został wreszcie uruchomiony przez Polski Fundusz Rozwoju program wsparcia dla dużych przedsiębiorstw.

Tarcza dla dużych firm – czyli kogo?

Z programu PFR mogą skorzystać:

  • duże firmy, zatrudniające więcej niż 249 pracowników lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR;
  • średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 150 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln PLN oraz luka finansowania przedsiębiorstwa zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln PLN oraz najpierw wyczerpały maksymalne możliwości finansowania z programu dla MŚP.

To jednak nie wszystkie wytyczne. Przedsiębiorstwa te muszą spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
  • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Jak możemy dowiedzieć się ze strony Funduszu, beneficjentem programu może być przedsiębiorca, który prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,  nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne,  a także nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie w ramach tarczy dla dużych firm

Oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju instrumenty finansowe w ramach programu to:

  • Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
  • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł;
  • Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7,5 mld zł.

Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania jest wypełnienie wniosku udostępnionego na stronie PFR wraz z podstawowymi informacjami o przedsiębiorstwie oraz opisem negatywnego wpływu COVID-19 na jego sytuację finansową.


ZOBACZ TAKŻE:


Agnieszka Tyczyńska-Osińska, MDDP Outsourcing

Agnieszka Tyczyńska-Osińska
Senior Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie