Blog

Tygodniowy przegląd artykułów w prasie dla kadr i płac

06.03.2020
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Przedstawiamy podsumowanie najciekawszych publikacji na temat kadr i plac z mijającego tygodnia. Co ciekawe, wszechobecny temat COVID-19 czyli koronawirusa, dotarł także do obszaru kadrowo-płacowego.

W środowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” Łukasz Guza poinformował, że związki zawodowe chcą, by pracodawcy przestali badać trzeźwość zatrudnionych za pomocą metod zagrażających zakażeniem koronawirusem (tekst „Alkomaty w pracy na cenzurowanym”). Choć artykuł w pierwszej chwili może być traktowany jako zwykła ciekawostka, to problem jest dużo poważniejszy dla firm, ponieważ dotyczy wyzwań z jakimi muszą się mierzyć pracodawcy w przypadku obaw pracowników o swoje zdrowie w miejscu pracy.

W innej publikacji „Dziennika Gazety Prawnej”, Agata Szczepańska w poniedziałek przeanalizowała płace w ochronie zdrowia. Jak podaje autorka w wymownym tytule publikacji „Płace w ochronie zdrowia zupełnie się rozjechały” ponad 4,5 tys. zł brutto to przeciętne wynagrodzenie „specjalisty w ochronie zdrowia”. Prawie 10 tys. zł zarabiają lekarze, pielęgniarki niemal połowę mniej – 5,3 tys. zł. W tekście analizowane jest postępujące rozwarstwienie płacowe w tym sektorze.

A w „Gazecie Podatkowej” z 2 marca artykułem, który może zainteresować działy kadr i płac jest tekst autorstwa Ewy Madejek pt. „Urlop wypoczynkowy w równoległym zatrudnieniu”. Wykonywanie pracy na podstawie dwóch lub więcej równoległych stosunków pracy skutkuje nabyciem uprawnień pracowniczych odrębnie u każdego pracodawcy. Zatem w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje z każdej umowy o pracę m.in. wynagrodzenie za pracę czy urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu pracownikowi pozostającemu w dwóch lub więcej stosunkach pracy ustala się osobno w każdym z nich.

Z kolei w czwartkowej „Rzeczpospolitej” (dodatek „Kadry i płace”) możemy przeczytać tekst „Jaka część akt, takie grupowanie”, który jest o grupowaniu dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych – A, B, C i D. Jak podkreśla autor (Sebastian Kryczka), w częściach A, B i C akt osobowych można grupować dokumenty powiązane tematycznie, a w części D trzeba odrębnie wydzielić dokumentację związaną z każdą karą.

Na koniec warto przywołać jeszcze jeden materiał z „Dziennika Gazety Prawnej”. W czwartek ukazał się tekst „Papiery wartościowe to nie korzyść materialna”, w którym Paulina Szewioła opisała sprawę przedsiębiorcy, który planuje w ramach systemu motywacyjnego przeznaczyć dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę określoną miesięczną kwotę na zakup akcji firmy z giełdy (pracownicy częściowo partycypowaliby w kosztach zakupu). W związku ze swoimi planami pracodawca chciał dowiedzieć się od ZUS, czy musi tego typu korzyść doliczyć do podstawy wymiaru składek.