Blog

Ulga na innowacyjnych pracowników jako rozszerzenie dla ulgi na badania i rozwój (B+R)

19.07.2023
ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników to rozszerzone narzędzie, które jest ogromną możliwością dla podatników, którzy swój kapitał w sporej części przeznaczają na badania i rozwój (tzw. działalność B+R), a pomimo tego, nie mogą skorzystać ze standardowego odliczenia ulgi B+R. Zastosowanie tego rozwiązania w ogromnym stopniu wpływać może na zwiększenie atrakcyjności danego podatnika na rynku pracy m.in. ze względu na perspektywę wzrostu wynagrodzeń – a to wszystko dzięki preferencyjnym odliczeniom, które umożliwia ulga na innowacyjnych pracowników.

Ulga na innowacyjnych pracowników – czym jest oraz komu przysługuje?

Ulga na innowacyjnych pracowników jest rozwiązaniem ściśle skorelowanym z ulgą B+R (działania badania i rozwój), stąd nie należy traktować jej jako zupełnie nowej preferencji (pomimo obowiązywania od 2023 r.), a raczej jako dodatkową możliwość. Dlatego też podatnicy, którzy nie korzystają ze wspomnianej ulgi B+R nie będą mogli skorzystać z dodatkowego rozwiązania. Ulga ta stworzona została w celu wsparcia tych podatników, którzy pomimo kalkulacji ulgi B+R za 2022 r., nie mogli jej w pełni wykorzystać ze względu na m.in.:

– poniesioną stratę w poprzednim roku podatkowym,

– odnotowywanie nadwyżek kosztów kwalifikowanych.

Oczywiście, należy zaznaczyć, iż nieskorzystanie z dodatkowej preferencji nie wpływa na utracenie skumulowanych kosztów kwalifikowanych. Ulgę B+R zgodnie z art. 26. e ust. 8. ustawy o PIT i art. 18. d ust. 8 ustawy o CIT odliczyć można w ciągu kolejnych 6 lat. Ulga na innowacyjnych pracowników stwarza jednak bardzo dobre warunki, które pozwalają uniknąć oczekiwania na przyszłe rozliczenia podatkowe.

Działalność innowacyjna, poza wspomnianymi powyżej dwiema ulgami, umożliwia przedsiębiorcom wykorzystanie znacznie większej ilości rozwiązań. Naturalnie, każde z poniższych możliwości obarczone jest konkretnymi warunkami, które należy spełnić, niemniej jednak koncepcje te w ogromny sposób wspierają działalności innowacyjne. Wśród dodatkowych ulg znajdują się m.in.:

  • IP Box,
  • Ulga na robotyzację,
  • Ulga na ekspansję.

Warunki skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników

Podstawowym warunkiem, wspominanym już w powyższej części artykułu, jest prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej. Kolejnym bardzo istotnym wymogiem jest brak możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi B+R, pomimo prowadzenia działalności B+R (chociażby ze względu na stratę podatkową). Dodatkowo z ulgi skorzystają wyłącznie podatnicy, którzy zgodnie z art. 18. d, a ustawy o CIT nie mają prawa do zwrotu gotówkowego. Wymagane jest też zatrudnianie pracowników, którzy w co najmniej 50% swojego czasu pracy zaangażowani są w realizację działalności B+R. Ten wymóg spełniony będzie wyłącznie w przypadku prowadzenia dodatkowej ewidencji, która umożliwia kontrolę czasu pracy osób zatrudnionych. Ulga ta znajdzie zastosowanie niezależnie od sposobu zatrudnienia pracowników – może to być umowa o pracę, umowa o dzieło czy zlecenie, jednak niezbędne jest spełnienie warunku mówiącego o zaangażowaniu co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w projekty związane z ulgą B+R.

Od jakiego momentu możesz zastosować ulgę?

Wykorzystanie ulgi na innowacyjnych pracowników dla większości podatników możliwe jest już od 2023 r. i polega na pomniejszaniu miesięcznych zaliczek na PIT pracowników. Ważną kwestią jest to, iż kalkulowanie ulgi rozpocząć można dopiero od miesiąca następującego po złożeniu deklaracji za 2022 rok. Pomniejszenie zaliczek dokonywane jest o niewykorzystane jeszcze koszty kwalifikowane z tytułu nadwyżek skumulowanych kosztów z lat poprzednich (począwszy od 2022 r.) bądź też ze względu na stratę podatkową danego podatnika.

Aby efektywnie optymalizować koszty w firmie – skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów! MDDP Outsourcing jest jedną z największych polskich firm świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Katowicach i w Warszawie.

Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę!

Autor: Dawid Kuźniar, Starszy Księgowy w MDDP Outsourcing, outsourcing księgowości Warszawa

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/przedsiebiorca-niskie-podatki/ulgi-na-innowacje-niskie-podatki/ulga-na-wsparcie-innowacyjnych-pracownikow-niskie-podatki/