Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Usługi /

Biura w Warszawie otwiera coraz więcej firm z sektora BPO i SSC | MDDP Outsourcing | UsługiKraków, Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Trójmiasto to polskie miasta znane nie tylko ze względu na swoją historię czy atrakcje turystyczne, ale również kojarzone jako największe ośrodki w Polsce skupiające centra usług wspólnych (SSC), BPO i Call Centre. SSC czy BPO to podmioty dalece innowacyjne, w których bardzo duży nacisk kładzie się na efektywność operacyjną, co wiąże się z projektowaniem i stosowaniem najlepszych praktyk biznesowych do obsługi powierzonych procesów.

Jednostki takie funkcjonują jednak jako podmioty prawne, które muszą być obsługiwane księgowo i płacowo. I choć naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zgłoszenia do ZUS są sprawami obowiązkowymi, to z punktu widzenia kadry zarządzającej całkowicie drugoplanowymi. Mają po prostu być prowadzone efektywnie bez angażowania w nie kadry zarządzającej.

Kadra zarządzająca takich firm skupiona jest na sprawności organizacyjnej i rentowności prowadzonej działalności, na zapewnieniu ciągłości i wysokiej jakości działania (bez względu na potencjalną rotację, czy liczbę przejmowanych i obsługiwanych podmiotów). W kontekście HR zainteresowana jest zarządzaniem talentami w firmie, budowaniem kultury organizacyjnej firmy (firmowego DNA), sukcesją (rekrutacja, wprowadzenie do pracy i szybkie osiągnięcie efektywności w pracy, planowanie ścieżek kariery dla pracowników) oraz raportowaniem na temat stanu zatrudnienia (FTE) i kosztów pracy, analizowaniem czasu pracy na projektach i związanym z tym fakturowaniem klientów, a nie codziennymi zadaniami kadrowymi czy płacowymi.

Swoje oczekiwania mają również pracownicy i liderzy zespołów w takich firmach. Wymagają oni jak najmniej angażujących czasowo relacji z HR (czynności administracyjne) oraz jednocześnie wysokiego standardu obsługi kadrowej, w tym narzędzi informatycznych ułatwiających codzienną pracę.

O ile jednak w SSC czy BPO inwestowanie w automatyzację procesów obsługi klientów jest powszechne – prowadzi do zwiększenia marży lub poprawienia konkurencyjności - to bardzo często ze względu na ograniczenia budżetowe, tzw. funkcje wsparcia pozbawione są możliwości nowoczesnego działania. Rozwiązania do obsługi pracowników i na użytek wewnętrzny pozostają daleko za tymi oferowanymi dla klientów. Ograniczają się do maila i systemów rejestracji czasu pracy. Można powiedzieć „szewc bez butów chodzi”.

Podobnie jak centra usług dla swoich Klientów, tak MDDP Outsourcing dla centrów usług stosuje najlepsze praktyki biznesowe, na podstawie których projektuje i udostępnia nowoczesne rozwiązania procesowe i modele współpracy. Wykorzystuje też i oferuje aplikacje informatyczne do obsługi pracowników np. Portal FlexiHRM.

Wiele zagadnień z zakresu obsługi pracowników jak: przystąpienie do ubezpieczenia, zgłoszenie do benefitów, złożenie wniosku urlopowego, pobranie paska wynagrodzeń itp. może być realizowana za pomocą systemów. A pracownicy działu kadr mogą mieć ciągły i bieżący dostęp do statusu spraw.

Wiemy bowiem, że pracownicy chcą być w pracy traktowani podmiotowo, chcą być samodzielni i załatwić swoje sprawy szybko, bez zbędnego pośrednictwa i czasochłonnego odszukiwania historii sprawy i korespondencji.

Dla kogo portal pracowniczy FlexiHRM?

 1. Dla już istniejących centrów, które chcą poprawić swoja efektywność i wprowadzić nowe rozwiązania.
 2. Dla nowo powstających centrów usług.
   

Podmioty rozpoczynające działalność typu SSC lub BPO w Polsce mogą liczyć na wparcie MDDP Outsourcing w szerokim zakresie zagadnień pojawiających się na początku uruchamiania firmy:
 

 • Doradzamy w kwestiach formalnych (kiedy powstają obowiązki opracowania regulaminów, jakie są powinny być procedury rozliczania delegacji itp., transfery pracowników - expats)
 • Zwracamy uwagę na istotne zapisy zawierany umów o pracę
 • Przygotowujemy dokumenty wspomagające rekrutację np.: ankiety do zbierania danych
 • Zajmujemy się wsparciem w obsłudze lekarskich badań wstępnych i szkoleń BHP
 • Pomagamy dokonać zgłoszeń do urzędów
 • Rozumiejąc tempo działań odpowiadamy na bieżące pytania np. koszty pracy, wyliczanie przykładowego wynagrodzenia itp.
   

Korzyści dla Działu Kadr w SSC / BPO
 

 • Zachowanie relatywnie niskiego stanu zatrudnienia w HR
 • Skupienie uwagi na zagadnieniach wspierających prowadzenie biznesu zamiast na pracach administracyjnych – wszystkie zadania ustawowe (PIT, ZUS, US) mogą być obsługiwane przez MDDP
 • Dostęp 24/7 do narzędzi informatycznych (FlexiHRM – portal pracowniczy) wpierających obsługę i pracę pracowników
 • Podniesienie obsługi pracowników do poziomu obsługi własnych klientów
   

Niewątpliwie Klienci w rynku oczekują od SSC i BPO coraz lepszych i nowocześniejszych rozwiązań. W MDDP Outsourcing, stawiając na innowacyjność i rozwój autorskich narzędzi IT, jesteśmy w stanie doskonale sprostać tym oczekiwaniom i oferować naszym Klientom najwyższy poziom usług.

 

Wyślij zapytanie ofertowe na usługi księgowe MDDP Outsourcing