Usługi

System kadrowo – płacowy Enova365

Najważniejszym narzędziem, z którego mogą korzystać nasi Klienci, jest wykorzystywany i uzupełniany  przez nas o dodatki eksperckie system Enova365.

Oferta usług kadrowo-płacowych MDDP Outsourcing

Dostęp do systemu

Nawiązanie i prowadzenie udanej współpracy między outsourcerem a Klientem w dużej mierze zależy od dokładnie przeprowadzonego wdrożenia, poprzedzonego zrozumieniem potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Dlatego rozpoczynając współpracę z Klientem, ustalamy między innymi przebieg procesów, wynikający z nich podział zadań i ról, obowiązki i terminy. Skorelowanym zagadnieniem jest zakres i sposób korzystania z systemów i narzędzi informatycznych. Po analizie potrzeb i specyfiki działania każdego Klientów rekomendujemy optymalny model współpracy m.in. jakie zadania i funkcje będą realizowane w systemach Klienta, a jakie w systemie HR MDDP. W ten sposób (poprzez model współpracy) decydujemy o doborze i konfiguracji właściwych komponentów (modułów systemu Enova365) i funkcjonalności wspierających procesy biznesowe i potrzeby Klienta, które następnie udostępniamy docelowym użytkownikom.

Udostępnianie funkcjonalności zależne jest od wypracowanego preferowanego modelu współpracy: W szczególności Klienci mogą uzyskać dostęp do systemu w trybie „tylko do podglądu i tym samym:

  • śledzić naliczanie list płac i analizować wyniki naliczania wynagrodzeń
  • przeglądać dane ewidencyjne i teleadresowe pracowników
  • wenerować raporty
  • monitorować ważność dokumentów kadrowych
  • harmonogramować pracę

Lub korzystać bez ograniczeń ze wszystkich dostępnych (wymienionych wyżej i nadanych w ramach uprawnień) funkcjonalności.

W przypadku zainteresowania usługami kadrowo-płacowymi zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w katowickim oraz w warszawskim biurze outsourcingowym MDDP Outsourcing.