Blog

Ważne terminy w styczniu

15.01.2021
Kto wypełnia PIT-11

Nowy rok niesie ze sobą wiele wyzwań dla przedsiębiorców. Nowelizacje prawa, trudna sytuacja gospodarcza związana z epidemią, nowe podatki i obowiązki. Jako firma zajmująca się outsourcingiem usług księgowych oraz podatkowych doskonale rozumiemy jak ciężko jest wywiązywać się z wielu terminów podatkowych, dlatego chętnie odciążamy firmy, które korzystają z naszych usług.

Poniżej przedstawiamy krótkie przypomnienie dotyczące zbliżających się terminów podatkowych:

15.01.2021

  • Deklaracja podatku leśnego (DL-1) i rolnego (DR-1)

Złożenie deklaracji podatku leśnego i rolnego na dany rok dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

  • Opłata roczna za korzystanie z urządzeń w pasie drogowym

Dotyczy osób posiadających decyzje na zajęcie pasa drogowego na czas określony.

31.01.2021

Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

  • PIT8AR/PIT-4R

Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 rok.

  • CIT-10Z

Złożenie rocznej deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych zagranicznej osobie prawnej, dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach.

Sprawozdanie przygotowują podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, podatnicy których przychód w poprzednim roku przekroczył 50 mln EUR, spółki nieruchomościowe.

Zachęcam do kontaktu jeśli potrzebują Państwo wsparcia w przygotowaniu powyższych deklaracji/informacji/sprawozdań.

Dowiedz się więcej o ofercie kadrowo-płacowej dla firm w branży nieruchomości.

Autor podsumowania: Michał Stanioszczyk