Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

miejscowość, dnia………………

……………………………………

imię i nazwisko pracownika

……………………………………

adres zamieszkania

Wniosek o niepomniejszanie dochodów o kwotę ulgi dla klasy średniej

Wnoszę o niepomniejszanie moich miesięcznych dochodów o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art.32 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

___________________________

podpis i data