Blog

Biała lista – ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

18.12.2019
Faktura a PZ

Nowelizacja związana z powstaniem białej listy to dla podatników VAT ważna zmiana przy ustalaniu w 2020 roku przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2020 r., podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców:

  • została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy;

a w przypadku zaliczenia do kosztów podatkowych kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem art. 22p ust. 1 updof i art. 15d ust. 1 updop, podatnicy w tej części zobowiązani będą:

  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększyć przychody,

w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

W powołanych przepisach o podatku dochodowym chodzi o transakcje realizowane pomiędzy przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15.000 zł.

Co zrobić aby uniknąć sankcji?

Podatnicy mogą uniknąć tych sankcji, jeśli złożą zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu, w wykazie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

W opublikowanym 10 grudnia rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, możemy znaleźć wzór dokumentu, którym powinien posłużyć się podatnik w celu uniknięcia sankcji.

Dokument można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej.

W kolejnej publikacji omówimy Państwu zasady wypełniania powyższego zawiadomienia.

Link do źródła: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12328050/12647552/12647553/dokument430003.pdf

Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w biurze racunkowym MDDP Outsourcing w Katowicach

Zobacz więcej:

Biała lista podatników VAT