Księgowa lista przebojów 2024

Zmiany w amortyzacji w 2024 roku

Zmiany w amortyzacji dla małych przedsiębiorstw działających w gminach z wysokim bezrobociem i niewielkimi dochodami na mieszkańca.

1 stycznia 2024 roku weszły w życie zmiany w ustawach dotyczących podatku PIT i CIT. Mają one na celu przyspieszenie procesu amortyzacji środków trwałych, takich jak budynki i budowle niemieszkalne, skracając okres amortyzacji z dotychczasowych 40 lat do zaledwie 5 lub 10 lat.

Kto będzie mógł skorzystać z tej zmiany?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

Mogą oni indywidualnie ustalać stawki amortyzacji dla środków trwałych – wytworzonych samodzielnie, które są budynkami niemieszkalnymi i budowlanymi.

Dotyczy to również środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji danego podatnika.

Jakie warunki należy spełnić?

Nieruchomość musi powstać na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. Stopy bezrobocia kraju.

  1. Wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy jest niższy niż 100 proc. Dochodów dla wszystkich gmin.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione w miesiącu, w którym uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę, upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu. W innym przypadku warunki powinny być spełnione w miesiącu, w którym nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Uwaga!

Środek trwały zlokalizowany na terenie gminy, która znajduje się w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 proc. do 170 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji środków trwałych nie może być krótszy niż 10 lat.

Jeśli środek trwały zlokalizowany na terenie gminy, która znajduje się w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia wynosi powyżej 170 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji środków trwałych nie może być krótszy niż 5 lat.

Według raportu GUS z czerwca 2023 roku powiatami o największej stopie bezrobocia w poszczególnych województwach są: brzozowski na Podkarpaciu – 19,6 proc., bartoszycki i braniewski na Warmii i Mazurach – 17,3 proc., kolneński na Podlasiu – 15,5 proc., opatowski w świętokrzyskim – 15,4 proc. oraz włodawski na Lubelszczyźnie i radziejowski na Kujawach i Pomorzu – po 14,7 proc.

Autor: Patrycja Szczepańska – specjalista ds. VAT, biuro outsourcingu księgowości w Katowicach MDDP Outsourcing

W czym możemy pomóc?

  • Zrobimy kompleksowy przegląd stawek amortyzacji.
  • Poprowadzimy dla Ciebie ewidencję podatkową i bilansową środków trwałych.
  • Przygotujemy deklaracje na potrzeby podatku od nieruchomości.

Skorzystaj z naszej oferty! Nasze doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących amortyzacji, umożliwia prawidłowe i rzetelne stosowanie zmieniających się przepisów rachunkowych, a także pozwoli Ci na znaczną oszczędność czasu. Zapytaj o bezpłatną ofertę już dziś: https://www.mddp-outsourcing.pl/kontakt/