Blog

Księgowość pełna i uproszczona – która ma więcej zalet?

23.09.2019
Księgowość pełna i uproszczona – która ma więcej zalet?

Zewnętrzne biuro rachunkowe może świadczyć obsługę firm zarówno w ramach pełnej, jak i uproszczonej księgowości.

Spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, a także osoby prawne oraz inne przedsiębiorstwa, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy przekraczają 1,2 mln euro muszą decydować się na tę pierwszą formę ewidencjonowania, jednak pozostałe mają w tej kwestii wolny wybór. Jakie wady i zalety mają poszczególne sposoby księgowania?

Zalety i wady pełnej księgowości

Podstawową zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość zachowania kontroli i dokładnej analizy wydatków, kosztów i źródeł przychodów przedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe dostarczają szczegółowych informacji na temat każdej operacji, jaka miała miejsce w firmie, dzięki czemu znacznie łatwiej jest planować przyszłe inwestycje i uzyskiwać wyższe zyski. Dodatkowo pełna księgowość pozwala na zastosowanie polityki rachunkowości dostosowanej do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Do jej wad można zaliczyć natomiast złożoność systemu ewidencji oraz konieczność spełniania rygorystycznych wymogów określonych w Ustawie o rachunkowości

Zalety i wady księgowości uproszczonej

Księgowość uproszczona w porównaniu do pełnej ewidencji jest przede wszystkim łatwiejsza w prowadzeniu, ponieważ nie wymaga stosowania żadnych skomplikowanych procedur. Co więcej, usługi księgowe dla firm zlecone pracownikom biura rachunkowego będą też tańsze niż prowadzenie pełnej księgowości. Z drugiej strony uproszczona księgowość służy przede wszystkim do celów podatkowych – nie dostarcza firmie szerokiego spektrum informacji, które można wykorzystać w celu dogłębnej analizy ekonomicznej kondycji przedsiębiorstwa.  

Jak widać, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się korzystać z usług księgowych dla firm czy dbać o ewidencję samodzielnie, prowadzenie pełnej księgowości ma znacznie więcej korzyści dla przedsiębiorstwa i pozwala mu lepiej planować wydatki oraz przyszłe inwestycje. 


ZOBACZ TAKŻE: