Blog

Likwidacja deklaracji VAT w 2020 roku

14.11.2019
Faktura a PZ

Po licznych konsultacjach podatkowych z przedsiębiorcami, Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie nowego JPK_VAT.

JPK_VAT zamiast deklaracji

Zgodnie z zapowiedziami nowy plik JPK_VAT ma zastąpić dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i zawierać zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

Nowy JPK_VAT będzie zawierał poniższe dane:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT za dany okres
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K)
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Zmiany będą wprowadzone w dwóch etapach:

  • od 1 kwietnia 2020 dla dużych przedsiębiorców obligatoryjnie, dla pozostałych dobrowolnie oraz
  • od 1 lipca 2020 obligatoryjnie dla wszystkich.

Jeżeli jednak dany podatnik zdecyduje się dobrowolnie na składanie JPK_VAT już od kwietnia, wówczas nie będzie możliwości powrotu do rozliczenia na wcześniejszych zasadach.

Warianty JPK – VAT7M i VAT7K

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się miesięcznie
  • JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Niezmiennie, JPK_VAT będzie wysyłany elektronicznie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, JPK_VAT za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będzie zawierał tylko część ewidencyjną i będzie przesyłany do 25 dnia miesiąca następnego, zaś JPK_VAT za ostatni miesiąc kwartału będzie się składał z części ewidencyjnej i deklaracyjnej i będzie składany do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 

Nowym elementem, który pojawi się w JPK_VAT będzie konieczność oznaczania faktur odpowiednim znacznikiem, które podlegają obowiązkowej podzielonej płatności, a także dotyczące towarów wrażliwych. To dodatkowy element, który od przedsiębiorców, czy firm oferujących usługi księgowe, będzie wymagał szczególnej uwagi i skrupulatności.

Należy również zwrócić uwagą na kary, które potencjalnie mogą zostać nałożone na podatników. W przypadku gdy podatnik nie wykryje samodzielnie błędów w wysłanym JPK_VAT i ich nie skoryguje, a błędy te będą uniemożliwiały weryfikację poprawności danych dotyczących transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wezwie do skorygowania konkretnych nieprawidłowości.

Na poprawę błędów podatnik będzie miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak złożenia korekty JPK_VAT oraz brak złożenia wyjaśnień będzie skutkował nałożeniem na podatnika kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający weryfikację poprawności danych wskazanych w pliku JPK_VAT.   

Co zmieni wprowadzenie JPK_VAT?

Natomiast jeśli chodzi o korzyści płynące z tej zmiany, to jak podaje Ministerstwo Finansów, jeden plik ma uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT, gdyż podatnik będzie realizował dwa obowiązki jednocześnie.

Plik ten z pewnością jednak będzie trudniejszy w odbiorze, gdyż jest on przygotowany i prezentowany w wersji XML, co dla większości podatników jest sporym problemem. Taki plik można oczywiście odczytać w programie Excel, ale są to już dodatkowe czynności, które należy wykonać, podczas gdy z deklaracji VAT jasno wynikały kwoty podatku należnego i naliczonego, a także wynik podatkowy deklaracji.

ZOBACZ TAKŻE:

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu Podatkowego w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie