Blog

Slim VAT – co zmieni projekt MF dotyczący zmian w podatku VAT?

17.07.2020
slim vat czym jest i jak działa

Jak informuje na swojej oficjalnej stronie Ministerstwo Finansów, podczas konferencji prasowej 16 lipca 2020 roku minister finansów przedstawił SLIM VAT.

Proste fakturowanie, ułatwienie dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe, to cztery główne obszary, w których nastąpią zmiany w przedstawionym pakiecie uproszczeń.

Slim VAT – Projekt MF, który ma ułatwić rozliczenia podatkowe

Slim VAT jest efektem prowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małych i średnich firm. Na podstawie wyciągniętych wniosków podjęto decyzję o pracy nad modernizacją oraz uproszczeniem przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Wskutek tego powstał Slim VAT, akronim utworzony ze słów simple, local and modern (prosty, lokalny i nowoczesny). Zgodnie z nazwą podatek ten jest prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym obowiązuje, a także nowoczesny ze względu na nieustający proces wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych oraz e-usług administracyjnych, dzięki którym obowiązki ciążące na podatnikach się zmniejszają.

Slim VAT powstał w szczególności z myślą o małych firmach, których właściciele samodzielnie rozliczają VAT. Ministerstwo Finansów pragnie ułatwić przedsiębiorcom ten proces, zmniejszając ilość formalności, a także skracając czas, który poświęcają oni na rozliczanie podatków. Ale nie tylko małe przedsiębiorstwa skorzystają z pakietu uproszczeń. Slim VAT ułatwi również pracę działów finansowo- księgowych większych firm.

Co to jest Slim VAT

Zmiany w VAT zaproponowane przez Ministerstwo Finansów – tzw. Slim VAT – mają uprościć w praktyce rozliczenia związane z podatkiem VAT. Niektóre z tych zmian są już aktualnie stosowane przez podatników, ponieważ pomimo, że nie wynikają wprost z ustawy, to wynikają z orzeczeń sądów – wyjaśnia Katarzyna Zbiegień, kierująca działem VAT w MDDP Outsourcing.

SLIM VAT wprowadza zmiany w czterech obszarach podatku VAT:

  • Proste fakturowanie:

Faktury korygujące in-minus:

– rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów bądź usługobiorcę,

– uproszczenie rozliczenia – brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej i oczekiwania na ich dostarczenie oraz brak konieczności dokonywania korekt deklaracji,

– podatnik będzie dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego już w okresie w wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji; w tym samym czasie nabywca będzie zobligowany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, wynikającej z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Faktury korygujące in-plus:

– wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposoby rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania),

– rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienie faktury korygującej (w związku z przyczynami, jakie zaistniały po dokonaniu sprzedaży),

– brak potrzeby bazowania na linii interpretacyjnej i orzecznictwie.

  • Ułatwienia dla ekspertów:

– wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy w przypadku zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów,

– wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacząco poprawi sytuację eksporterów oraz rozwiąże problem dostaw długoterminowych.

  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym:

– możliwość wybrania do VAT zasady przeliczenia kursu walut tak jak w przypadku przeliczenia przychodu w podatku dochodowym, 

– (a co za tym idzie) zmniejszenie czasu na ustalanie kursu walut dla pojedynczej transakcji,

– możliwość ustalenia wspólnego kursu walut do rozliczenia transakcji z VAT i PIT/CIT.

  • Korzyści finansowe:

Odliczanie VAT faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży:

– możliwość odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego,

– likwidacja zakazu odliczenia dla podatników nabywających usługi noclegowe w celu ich odsprzedaży.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości:

– podniesienie kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł,

– przybliżenie limitu jednorazowych prezentów w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.

Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy:

– możliwość ujęcia faktury łącznie w ciągu jednego z czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji,

– wydłużenie prawa do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych,

– eliminacja korekty VAT.

Slim VAT – od kiedy zacznie obowiązywać? 

Zgodnie z planem resortu nowe przepisy dotyczące pakietu uproszczeń Slim VAT mają wkrótce trafić do Sejmu. Ministerstwo Finansów przewiduje, że podatek Slim VAT wejdzie w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku.  

Z pewnością dobrym pomysłem jest wydłużenie terminu na odliczenie VAT z 3 do 4 miesięcy. Należy mieć jednak na uwadze, że możliwość ujęcia faktury dotyczy jednego z czterech miesięcy. Równie korzystną zmianą jest rezygnacja z potwierdzenia odbioru faktury korygującej, o ile z posiadanej dokumentacji wynika, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki transakcji – tłumaczy Katarzyna Zbiegień.

Choć dla części podatników zmiany mogą mieć jedynie charakter symboliczny, to z pewnością można je uznać za korzystne z punktu widzenia ogółu firm z kraju, ale i z zagranicy. Na razie jest to jednak tylko zapowiedź, musimy zaczekać na ostateczną treść przepisów – dodaje.


ZOBACZ TAKŻE:


Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu Podatkowego w MDDP Outsourcing w Warszawie