Blog

Slim VAT – co zmieni projekt MF dotyczący zmian w podatku VAT?

17.07.2020
Co zmieni Slim VAT - projekt MF zmieniający rozliczenia podatkowe

Jak informuje na swojej oficjalnej stronie Ministerstwo Finansów, podczas konferencji prasowej 16 lipca 2020 roku minister finansów przedstawił SLIM VAT.

Proste fakturowanie, ułatwienie dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe, to cztery główne obszary, w których nastąpią zmiany w przedstawionym pakiecie uproszczeń.

Slim VAT – Projekt MF, który ma ułatwić rozliczenia podatkowe

Slim VAT jest efektem prowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małych i średnich firm. Na podstawie wyciągniętych wniosków podjęto decyzję o pracy nad modernizacją oraz uproszczeniem przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Wskutek tego powstał Slim VAT, akronim utworzony ze słów simple, local and modern (prosty, lokalny i nowoczesny). Zgodnie z nazwą podatek ten jest prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym obowiązuje, a także nowoczesny ze względu na nieustający proces wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych oraz e-usług administracyjnych, dzięki którym obowiązki ciążące na podatnikach się zmniejszają.

Slim VAT powstał w szczególności z myślą o małych firmach, których właściciele samodzielnie rozliczają VAT. Ministerstwo Finansów pragnie ułatwić przedsiębiorcom ten proces, zmniejszając ilość formalności, a także skracając czas, który poświęcają oni na rozliczanie podatków. Ale nie tylko małe przedsiębiorstwa skorzystają z pakietu uproszczeń. Slim VAT ułatwi również pracę działów finansowo- księgowych większych firm.

Co to jest Slim VAT

Zmiany w VAT zaproponowane przez Ministerstwo Finansów – tzw. Slim VAT – mają uprościć w praktyce rozliczenia związane z podatkiem VAT. Niektóre z tych zmian są już aktualnie stosowane przez podatników, ponieważ pomimo, że nie wynikają wprost z ustawy, to wynikają z orzeczeń sądów – wyjaśnia Katarzyna Zbiegień, kierująca działem VAT w MDDP Outsourcing.

SLIM VAT wprowadza zmiany w czterech obszarach podatku VAT:

  • Proste fakturowanie:

Faktury korygujące in-minus:

– rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów bądź usługobiorcę,

– uproszczenie rozliczenia – brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej i oczekiwania na ich dostarczenie oraz brak konieczności dokonywania korekt deklaracji,

– podatnik będzie dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego już w okresie w wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji; w tym samym czasie nabywca będzie zobligowany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, wynikającej z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Faktury korygujące in-plus:

– wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposoby rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania),

– rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienie faktury korygującej (w związku z przyczynami, jakie zaistniały po dokonaniu sprzedaży),

– brak potrzeby bazowania na linii interpretacyjnej i orzecznictwie.

  • Ułatwienia dla ekspertów:

– wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy w przypadku zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów,

– wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacząco poprawi sytuację eksporterów oraz rozwiąże problem dostaw długoterminowych.

  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym:

– możliwość wybrania do VAT zasady przeliczenia kursu walut tak jak w przypadku przeliczenia przychodu w podatku dochodowym, 

– (a co za tym idzie) zmniejszenie czasu na ustalanie kursu walut dla pojedynczej transakcji,

– możliwość ustalenia wspólnego kursu walut do rozliczenia transakcji z VAT i PIT/CIT.

  • Korzyści finansowe:

Odliczanie VAT faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży:

– możliwość odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego,

– likwidacja zakazu odliczenia dla podatników nabywających usługi noclegowe w celu ich odsprzedaży.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości:

– podniesienie kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł,

– przybliżenie limitu jednorazowych prezentów w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.

Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy:

– możliwość ujęcia faktury łącznie w ciągu jednego z czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji,

– wydłużenie prawa do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych,

– eliminacja korekty VAT.

Slim VAT – od kiedy zacznie obowiązywać? 

Zgodnie z planem resortu nowe przepisy dotyczące pakietu uproszczeń Slim VAT mają wkrótce trafić do Sejmu. Ministerstwo Finansów przewiduje, że podatek Slim VAT wejdzie w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku.  

Z pewnością dobrym pomysłem jest wydłużenie terminu na odliczenie VAT z 3 do 4 miesięcy. Należy mieć jednak na uwadze, że możliwość ujęcia faktury dotyczy jednego z czterech miesięcy. Równie korzystną zmianą jest rezygnacja z potwierdzenia odbioru faktury korygującej, o ile z posiadanej dokumentacji wynika, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki transakcji – tłumaczy Katarzyna Zbiegień.

Choć dla części podatników zmiany mogą mieć jedynie charakter symboliczny, to z pewnością można je uznać za korzystne z punktu widzenia ogółu firm z kraju, ale i z zagranicy. Na razie jest to jednak tylko zapowiedź, musimy zaczekać na ostateczną treść przepisów – dodaje.


ZOBACZ TAKŻE:


Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu Podatkowego w MDDP Outsourcing w Warszawie