Blog

Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych i zeznań CIT-8

26.03.2020
Zmiany terminów w ramach tarczy antykryzysowej Ministerstwa Finansów

W tym niełatwym dla przedsiębiorców czasie, do działów księgowych poszczególnych firm docierają także i pozytywne informacje.

Jedną z nich jest bez wątpienia wiadomość podana przez Ministerstwo Finansów, że termin na złożenie rocznych raportów za 2019 r. zostanie wydłużony dla wszystkich jednostek (jest więc więcej czasu na przygotowanie e-sprawozdania finansowego). Na razie brak jednak szczegółów, m.in. dotyczących nowej daty na złożenie sprawozdania finansowego.


Aktualizacja 30.03.2020: Opublikowany został projekt rozporządzenia, według którego termin przygotowania sprawozdań finansowych zostałby wydłużony nawet do 90 dni.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002


Terminy zostały podane za to w przypadku przedłużenia czasu do złożenia deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. – dla podatników CIT do 31 maja 2020 r., a dla organizacji pozarządowych do 31 lipca 2020 r.

Sporo emocji wywołała przede wszystkim informacja dotycząca płatników CIT.

– Doczekaliśmy się rozporządzenia odraczającego termin złożenia deklaracji CIT-8 dla jednostek innych niż organizacje pozarządowe. Oczywiście jest to słuszna decyzja, reagująca na głosy podatników i organizacji zawodowych. Jednak wydaje się, że decyzja została podjęta zdecydowanie za późno. Po drugie, odroczenie nie objęło po raz kolejny wszystkich grup podatników.

Kto został pominięty? Podatnicy z tzw. krzywym rokiem podatkowym, czyli takim który rozpoczął się po dniu 31.12.2018, zobowiązani są złożyć CIT-8 w podstawowym terminie tj. do końca marca. Czy to przeoczenie?

Zdecydowanie tak, ponieważ jednostka z krzywym rokiem podatkowym nie funkcjonuje w innej rzeczywistości. Co więcej, względem niej termin na przygotowanie zeznania rocznego też wynosi 3 miesiące – komentuje Agnieszka Piętak, ekspert ds. podatku CIT w MDDP Outsourcing: biuro księgowe w Katowicach.

Pozostaje mieć nadzieję, że powyższa kwestia zostanie skorygowana jak najszybciej. Dodatkowo zapomniano o odroczeniu równie czasochłonnych deklaracji, jakimi są informacje podatkowe IFT-2R czy też ORD-u, zwłaszcza mając na uwadze fakt, iż to deklaracje mające wyłącznie informacyjny charakter dla organów podatkowych. Pozytywny aspekt tej decyzji to zdecydowanie danie komfortu firmom, księgowym w postaci dodatkowego czasu na weryfikacje i przygotowanie rzetelnej kalkulacji a co najważniejsze na zgromadzenie środków  na potencjalne dopłaty podatku wynikające z rocznych rekalkulacji – dodaje.


ZOBACZ TAKŻE: