Blog

Składka na ubezpieczenia zdrowotne od premii członka zarządu? Firmy pytają, ZUS odpowiada…

31.05.2022
Składka na ubezpieczenia zdrowotne od premii członka zarządu? Firmy pytają, ZUS odpowiada…

Analizując bieżące regulacje w zakresie ubezpieczeń warto przyglądać się decyzjom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych. Przedsiębiorcy mogą zwracać się do ZUS-u z zapytaniami dotyczącymi tego, w jaki sposób rozumieć poszczególne przepisy. W marcu tego roku gdański oddział ZUS-u przyglądał się jednemu z takich zapytań. Dotyczyło ono wypłaty członkowi zarządu premii zależnej od wyników finansowych. Premia była należna za pracę wykonaną przed wejściem w życie nowych przepisów, ale wypłacona została już po Polskim Ładzie


Co do zasady przedsiębiorca ma dużą dowolność ustalania zasad wynagradzania. Dotyczy to wszelkich elementów płacowych, w tym także premii. Kształtując politykę wynagradzania, pracodawca musi jednak kierować się przepisami i prawidłowo stosować zasady o­podatkowania i oskładkowania poszczególnych składników wypłacanych pracownikom. W tym przypadku przedsiębiorca postanowił jednak dopytać, czy jego sposób interpretacji przepisów jest właściwy. W 2022 roku firma planowała wypłacić członkom zarządu premię za rok poprzedni. Zgodnie z jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, począwszy od tego roku obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pełniące funkcje w oparciu o akt powołania (np. członkowie zarządów). W związku z tym, że premia była należna za okres, w którym wynagrodzenie członków zarządu nie podlegało oskładkowaniu zdrowotnemu, powstała wątpliwość, czy Pracodawca ma obowiązek pobrania składki zdrowotnej od tej premii, czy też jest ona zwolniona z oskładkowania.

Odpowiedź ZUS w sprawie składki od premii? Interpretacja indywidualna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (delegatura w Gdańsku) stwierdził w odpowiedzi na pytanie przedsiębiorcy, że obowiązku takiego nie ma. Osoba, która wykonywała funkcję na mocy aktu powołania jeszcze przed wejściem przepisów Polskiego Ładu (przed 1 stycznia 2022 roku), która z tego tytułu otrzyma w 2022 roku wynagrodzenie za wcześniejszy okres, nie musi wliczać go do podstawy wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego. Choć faktycznie pieniądze z tytułu premii „przelane” zostały wypłacone w tym roku, dotyczyły jednak pracy w roku ubiegłym, a zatem nie wliczą się w składkę zdrowotną i na tej podstawie nie będzie ona odprowadzona.

Artykuł pod Redakcją: Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager obszaru Payroll w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Podstawa prawna:
– art. 66 ust. 1 pkt 35 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 31 marca 2022 r. (DI/100000/43/328/2022)