Premia członka zarządu a składka ZUS: jak ją wyliczyć?
Blog

Składka na ubezpieczenia zdrowotne od premii członka zarządu? Firmy pytają, ZUS odpowiada…

31.05.2022
Składka na ubezpieczenia zdrowotne od premii członka zarządu? Firmy pytają, ZUS odpowiada…

Analizując bieżące regulacje w zakresie ubezpieczeń warto przyglądać się decyzjom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych. Przedsiębiorcy mogą zwracać się do ZUS-u z zapytaniami dotyczącymi tego, w jaki sposób rozumieć poszczególne przepisy. W marcu tego roku gdański oddział ZUS-u przyglądał się jednemu z takich zapytań. Dotyczyło ono wypłaty członkowi zarządu premii zależnej od wyników finansowych. Premia była należna za pracę wykonaną przed wejściem w życie nowych przepisów, ale wypłacona została już po Polskim Ładzie


Co do zasady przedsiębiorca ma dużą dowolność ustalania zasad wynagradzania. Dotyczy to wszelkich elementów płacowych, w tym także premii. Kształtując politykę wynagradzania, pracodawca musi jednak kierować się przepisami i prawidłowo stosować zasady o­podatkowania i oskładkowania poszczególnych składników wypłacanych pracownikom. W tym przypadku przedsiębiorca postanowił jednak dopytać, czy jego sposób interpretacji przepisów jest właściwy. W 2022 roku firma planowała wypłacić członkom zarządu premię za rok poprzedni. Zgodnie z jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, począwszy od tego roku obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pełniące funkcje w oparciu o akt powołania (np. członkowie zarządów). W związku z tym, że premia była należna za okres, w którym wynagrodzenie członków zarządu nie podlegało oskładkowaniu zdrowotnemu, powstała wątpliwość, czy Pracodawca ma obowiązek pobrania składki zdrowotnej od tej premii, czy też jest ona zwolniona z oskładkowania.

Odpowiedź ZUS w sprawie składki od premii? Interpretacja indywidualna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (delegatura w Gdańsku) stwierdził w odpowiedzi na pytanie przedsiębiorcy, że obowiązku takiego nie ma. Osoba, która wykonywała funkcję na mocy aktu powołania jeszcze przed wejściem przepisów Polskiego Ładu (przed 1 stycznia 2022 roku), która z tego tytułu otrzyma w 2022 roku wynagrodzenie za wcześniejszy okres, nie musi wliczać go do podstawy wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego. Choć faktycznie pieniądze z tytułu premii „przelane” zostały wypłacone w tym roku, dotyczyły jednak pracy w roku ubiegłym, a zatem nie wliczą się w składkę zdrowotną i na tej podstawie nie będzie ona odprowadzona.

Artykuł pod Redakcją: Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager obszaru Payroll w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Podstawa prawna:
– art. 66 ust. 1 pkt 35 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 31 marca 2022 r. (DI/100000/43/328/2022)