Blog

Zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem: baza wiedzy

14.03.2022
polski ład

Zmiany podatkowe od stycznia 2022 roku, wprowadzone przez Polski Ład, są skomplikowane i mogą powodować wiele wątpliwości. Dlatego przygotowaliśmy zbiór kluczowych informacji dotyczących zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Ponadto stworzyliśmy dwa praktyczne kalkulatory, w których możliwe jest szybkie obliczenie obciążeń podatkowych, w oparciu o regulacje podatkowe od 2022 roku, oraz składek ZUS, również w oparciu o aktualne wytyczne.

Jak korzystać z kalkulatora Polskiego Ładu: poradnik wideo

Artykuły dotyczące zmian wprowadzonych przez Polski Ład

Żeby lepiej przybliżyć zmiany wprowadzone przez Polski Ład eksperci z biura rachunkowego MDDP Outsourcing przygotowali serię kompleksowych treści, które pozwolą lepiej zrozumieć to na czym polegają zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

Podatek minimalny

Od 1 stycznia 2022 roku, podatników podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązuje nowa danina – podatek minimalny.

Dowiedz się więcej na temat podatku minimalnego

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2022 r.

Dotychczas niezależnie od dochodu, czy też formy opodatkowania każdy przedsiębiorca opłacał składkę zdrowotną w stałej, niezmiennej przez cały rok kalendarzowy wysokości. Zmiana dotyczy jednakże nie tylko nie tylko wysokości, ale i terminu płatności jak i procedury zwrotu.

Dowiedz się więcej na temat zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Polski Ład: ulgi dla firm, które wdrażają innowacje

Niniejszy artykuł będzie się skupiał na zmianach dotyczących wszelkich ulg związanych z firmami, które pragną inwestować w swój rozwój. Wprowadzone zmiany w zakresie ulg na rozwój mają za zadanie ułatwić, doprecyzować oraz przede wszystkim zachęcić przedsiębiorstwa do wszelkich działań mających na celu ekspansję gospodarczą.

Dowiedz się więcej na temat ulgi dla firm wdrażających innowacje

Polski Ład: ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej ma złagodzić skutki likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga została przygotowana dla określonej grupy podatników rozliczających się według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Nowa preferencja podatkowa będzie podlegała odliczeniu od dochodu.

Dowiedz się więcej na temat ulgi dla klasy średniej

Polski Ład: ulga na CSR

Wejście w życie przepisów pakietu Polskiego Ładu pociągnie za sobą fakt, iż wydatki ponoszone na działalność w tym zakresie od 1 stycznia 2022 r. będą mogły być specjalnie premiowane przez ustawodawcę. Dzięki wprowadzonej uldze na CSR przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności.

Dowiedz się więcej na temat ulgi na działania CSR

Polski Ład: nowelizacja przepisów w zakresie certyfikatów rezydencji

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, certyfikat rezydencji jest to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Dowiedz się więcej na temat przepisów dotyczących certyfikatów rezydencji

Polski Ład: Podatek minimalny

Wbrew początkowym zapowiedziom, że ma on dotyczyć tylko zagranicznych korporacji, obowiązek zapłaty podatku minimalnego będą miały bez szczególnych wyjątków wszystkie podmioty rozliczające podatek CIT. Objęte tym obowiązkiem zostaną także mikrofirmy, podmioty z sektora MŚP, startupy oraz podmioty prowadzące działalność w Polsce poprzez zagraniczny zakład.

Dowiedz się więcej na temat podatku minimalnego w Polskim Ładzie

Polski Ład a limit transakcji gotówkowych

Kolejną nie mającą większego praktycznego uzasadnienia i zupełnie niepotrzebną zmianą w ramach pakietu przepisów zwanych Polskim Ładem jest zmiana limitu transakcji gotówkowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Limit od 1 stycznia 2022 ma zostać obniżony z 15 000 złotych na 8 000 zł.

Dowiedz się więcej na temat limitu transakcji gotówkowych

Polski Ład: zmiany w ZUS i PIT

Poniżej prezentujemy kluczowe założenia reformy podatkowej w obszarze PIT i ZUS związane z Polskim Ładem.

Dowiedz się więcej na temat zmian w ZUS i PIT wprowadzonych od 1 stycznia 2022

Polski Ład: czy składając korektę unikniesz kary?

Od nowego roku, w ramach projektu Polski Ład, planowane są zmiany w kodeksie karnym skarbowym w zakresie art. 16a. Ustawa wprowadza dwie zasadnicze zmiany, które znacząco zmodyfikują obowiązującą do tej pory praktykę w rozliczeniach podatku od towarów i usług.

Dowiedz się więcej na temat składania korekt oraz zmian w kodeksie karnym skarbowym

Przyśpieszony zwrot VAT – warunki i skrócone terminy od 2022 r.

Powołując się na art. 87 ustawy o VAT, podatnik może skorzystać z dwóch możliwości rozdysponowania nadwyżki podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego. Posiada on prawo do obniżenia podatku należnego za następne okresy o powstałą różnicę lub uzyskania zwrotu na rachunek bankowy.

Dowiedz się więcej na temat warunków przyspieszonego zwrotu VAT od 2022 roku

Polski Ład: koszty usług niematerialnych w 2022 roku

Mogłoby się wydawać, że wprowadzana zmiana sprawi, że aktualnie obowiązujący limit kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych przestanie być problemem dla podatników. Nic bardziej mylnego. W praktyce okazuje się, że wspomniany projekt przyczyni się do zaostrzenia przepisów dla niektórych z nich.

Dowiedz się więcej na temat kosztów usług niematerialnych w 2022 roku

Polski Ład – to nie tylko podwyżka podatków, ale też usług księgowych

Od stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy powinni liczyć się z tym, iż ponoszone przez nich koszty związane z usługami księgowymi będą wyższe. W ostatnich miesiącach możemy zaobserwować wzrost cen praktycznie w każdej branży, branża księgowa niestety nie będzie w tym przypadku wyjątkiem.

Dowiedz się więcej o przyczynach wzrostu cen usług księgowych od 2022 roku

Polski Ład 2.0: zmiana ryczałtu na skalę podatkową

Dnia 13 maja 2022 r. trafił do Senatu projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw tzw. Polski Ład 2.0. Nowelizacja ustawy zakłada szereg zmian w opodatkowaniu osób fizycznych, które mają na celu doprecyzować dotychczasowe przepisy oraz wprowadzić korzystne rozwiązania dla tej grupy podatników, która straciła na reformie podatkowej wprowadzonej od 1 stycznia 2022 r.

Więcej na temat zmian związanych z Polskim Ładem 2.0.